Projekt partnerski „Inkubator zmian w Gębicach”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

fotoccc

Uwaga !

LISTA  ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU,  II TURA Z DNIA 10.03.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne na dole strony…

Projekt partnerski „Inkubator zmian w Gębicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie  09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą MOGILNO. Podmiot realizujący projekt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w MOGILNIE. Całkowita wartość projektu: 376 399,74 zł. Dofinansowanie 319 939,77 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa- gm. Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną.

Działania w projekcie realizowane będą w oparciu o PAL z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i będą miały charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego jak i środowiskowego.

Aktyw integracją objętych zostanie 37 mieszkańców Gminy Mogilno

(25K,12M).Proces wsparcia UP odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem i wyklucz społecznym.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

1Aktywizacja społeczna,

2Aktywizacja zawodowa,

3Działania o charakterze środowiskowym.

Realizacja projektu od X 2021- do III 2023.

herb mogilna                    Regulamin                               Formularz Logo pro europa

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close