Zawodowy start

PROJEKT „ZAWODOWY START”

termin realizacji: 01.10.2012 r. – 30.09.2014 r.

Celem główny projektu było wzmocnienie potencjału i poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osób zagrożonych wykluczeniem z terenów:

  1. gmin i miast powiatu chełmińskiego
  2. gminy i miast powiatu golubsko-dobrzyńskiego
  3. Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie mieli możliwość skorzystać z czterech Ośrodków Wsparcia:

  • Ośrodek Diagnozy Osobistej i Rozwoju Potencjału Zawodowego (luty 2013 – maj 2013) Beneficjenci otrzymali wsparcie dwóch specjalistów, którzy zdiagnozowali i rozwinęli ich potencjał osobisty i zawodowy. Indywidualne konsultacje z psychologiem miały na celu pobudzenie zasobów w nich tkwiących, rozpoznanie ich ograniczeń i słabości osobowościowych oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. Konsultacje z doradcą zawodowym pozwoliły zdiagnozować potencjał zawodowy tkwiący w uczestnikach, zidentyfikować potrzeby w zakresie wsparcia zawodowego i wskazać ścieżki ich rozwoju zawodowego.
  • Ośrodek Rozwoju Kompetencji Społecznych (marzec 2013 – maj 2013) W celu podniesienia kompetencji społecznych Beneficjentów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym przeprowadzono warsztaty dotyczące skutecznego komunikowania się z bliskimi i umiejętności prowadzenia rozmowy, zwalczania stereotypów w życiu osobistym i zawodowym, organizacji czasu w pracy i w życiu prywatnym.
  • Ośrodek Efektywnego Wejścia na Rynek Pracy (maj 2013 – sierpień 2013) Uczestnicy Projektu podczas warsztatów, zdobyli wiedzę w dziedzinie skutecznego i efektywnego wyszukiwania ofert pracy oraz informacji o pracodawcach w regionie. Mieli możliwość szlifować umiejętności przygotowania elektronicznego CV i listu motywacyjnego oraz przejścia procesu rekrutacyjnego wraz z prezentacją siebie przed pracodawcą. Uzupełniono również ich wiedzę w zakresie form wsparcia oferowanych przez instytucje rynku pracy i instrumenty wsparcia na rynku pracy.
  • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (wrzesień 2013 – wrzesień 2014) Ostatni Ośrodek Wsparcia umożliwił Beneficjentom zdobycia nowych zawodów lub aktualizację zdobytych już kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i staże w trakcie których wypłacano uczestnikom stypendia.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close