Projekt partnerski „Praca z pasją”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Otwieramy rekrutację  od 28.02.2022 r. – 25.03.2022 r.    Lista zakwalifikowanych uczestników!

pracownicyProjekt partnerski „Praca z pasją” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie  09.02. Włączenie społeczne, Podziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.
Nr RPKP.09.02.01-04-0034/19 Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń. Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu- Dobrzyniu . Całkowita wartość projektu:
297 003,26 zł.

  1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria dostępu oraz nie podlegająca wyłączeniu z niniejszego Regulaminu:
  2. osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie Miasta Golub-Dobrzyń oraz
  3. osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r.poz.1507 z późn.zm.)

 

Celem projektu jest aktywizacja społ.–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji miasta Golub-Dobrzyń, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w tym osób długotrwale bezrobotnych. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie  różnych form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla otoczenia uczestników). Realizacja projektu: od 03.01.2022 do 31.03.2023 r.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

                  logo_jubileuszowe_1herb g-D                     

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close