Referencje

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Przyjazna atmosfera panująca podczas kursu ułatwiła zdobywanie wiedzy. Zakres tematyczny zajęć i sposób ich przeprowadzenia podniósł kwalifikacje przeszkolonych osób, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

pup gda
Roland Budnik
Dyrektor, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Polecamy Fundację Gospodarczą Pro Europa jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę projektów szkoleniowych.

oirp
Zbigniew Pawlak
Dziekan Rady OIRP, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rzetelnie i solidnie wywiązała się z zawartych umów. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać Fundację jako godnego partnera traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

rc fkr
Marzenna Sobiecka-von Brandt
Wiceprezes Zarządu RC fkr, RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji

Dzięki profesjonalizmowi kadry szkolącej i dobrej organizacji osoby szkole wysoko oceniły zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Firma dała się poznać jako rzetelny i wiarygodny partner wykonujący powierzone zadania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

graso
mgr inż. Zbigniew Sobecki
Dyrektor, Graso

Całość szkolenia przygotowana i przeprowadzona przez konsorcjum, zgodnie z oczekiwaniami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, odznaczała się bardzo wysokim poziomem organizacyjnym.

rops
Aleksandra Kowalska
Dyrektor, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Państwa życzliwość i szczodrość sprawia, że nasza Fundacja jeszcze trwa na rynku. Szczególnie dziękujemy za profesjonalną i komunikatywną współpracę. Praca Zespołu Fundacji Pro Europa zawsze wykonywana była z należytą starannością i szczerym uśmiechem.

4
Sławomir Muzolf
Prezes, Fundacja Niewidzialni

Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać Fundację jako partnera, który traktuje w sposó właściwy swoje zobowiązania wobec pracy i kooperujących instytucji.

2
Justyna Kożuch
Prezes Zarządu, Spółdzielnia Socjalna Borowiacki Wigor

Usługa wykonana została w sposób rzetelny i profesjonalny, współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przebiegła bez zastrzeżeń.

logo
Barbara Kucharska
Z-ca Dyrektora, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Z przyjemnością polecamy instytucję szkoleniową Fundację Gospodarczą Pro Europa w Toruniu jako solidną, godną zaufania jednostkę, gwarantującą wysoki poziom oferowanych usług.

urząd pracy w kartuzach
Wioletta Lewandowska
Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Polecamy Pro Europę jako partnera godnego zaufania i prawdziwie zaangażowanego we współpracę. Jednocześnie zaznaczamy, że w dalszym ciągu będziemy korzystać z jej usług, powierzając Fundacji kolejne zadania.

1
Marek Nagórski
Dyrektor handlowo-administracyjny, Elcen

Fundacja Gospodarcza Pro Europa jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem, wykonującym powierzane zadania zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Szkolenia zawodowe zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, a kadra dydaktyczna posiadała bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

mops gda
mgr Janina Liedtke-Jarema
p.o. Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Z przyjemnością polecamy Fundację Gospodarczą Pro Europa, której usługi spełniły nasze oczekiwania. Firma ta jest godnym i solidnym partnerem w dziedzinie organizacji oraz prowadzenia szkoleń.

kowalewo pomorskie
mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy, Miasto Kowalewo Pomorskie

Fundacja Gospodarcza Pro Europa jest warta polecenia ze względu na doświadczenie, życzliwość i solidność w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań.

służba więzienna
płk mgr Adam Roś
Dyrektor, Zakładu Karnego w Potulicach

Współpraca z przedstawicielem Fundacji przy organizacji szkolenia okazała się czystą przyjemnością. Wszelkie pytania i wątpliwości zostały natychmiast rozwiązywane, dzięki czemu organizacja zyskała pełne zaufanie w naszych oczach. Profesjonalna obsługa i podejście do klienta, zdecydowanie przemawiają na korzyść Fundacji Gospodarczej Pro Europa, co będzie skutkowało kolejnymi zleceniami szkoleń dla Świetlicy „Gniazdo”.

świetlica gniazdo
mgr Klaudia Subkowska
Kierownik, Świetlica profilaktyczno-wychowawcza

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie może zarekomendować firmę Fundacje Gospodarczą Pro Europa jako rzetelnego i wiarygodnego partnera do współpracy.

wejherowo
Joanna Łęgowska
Kierownik Działu Organizacji i Administracji, PUP Wejherowo

Biorąc pod uwagę jakość przeprowadzonych usług, organizację oraz zaangażowanie jednostki szkolącej polecamy Fundację Gospodarczą Pro Europa jako w pełni profesjonalną jednostkę szkoleniową.

ziemia gotyku
Mariola Epa-Pikuła
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Ziemia Gotyku

Zajęcia prowadzone były ze zrozumieniem wymogów wynikających ze specyfiki aresztu oraz pracy ze skazanymi, charakteryzowały się dużym profesjonalizmem. Liczę na kontynuowanie współpracy w przyszłości w zakresie readaptacji aktywizacji zawodowej skazanych, która ma na celu osiąganie społecznie oczekiwanych efektów. Z uwagi na powyższe polecamy Fundację Gospodarczą Pro Europa jako solidnego i godnego partnera do współpracy.

służba więzienna
ppłk mgr Leszek Urbanowicz
Z-ca Dyrektora, Aresztu Śledczego w Gdańsku

Zlecone zadanie zostało wykonane rzetelnie, dokładnie i terminowo.

rops toruń
mgr Dorota Wróblewska
Dyrektor, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Fundacja Gospodarcza Pro Europa dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędną wiedze, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Powierzone im zadania zostały wykonane rzetelnie i prawidłowo, a współpraca układała się pomyślnie. Mając na uwadze kompetencje pracowników i ich zaangażowanie polecamy Fundację Gospodarczą Pro Europa jako rzetelnego i dobrego partnera, z którym współpraca niesie wiele korzyści.

gminny ośrodek pomocy społecznej w cedrach wielkich
Grażyna Bereza
Kierownik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich

Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, charakteryzowało się odpowiednim poziomem nauczania i właściwą organizacją procesu dydaktycznego. Zajęcia przeprowadzone zostały prawidłowo i zgodnie z założonym harmonogramem.

urząd pracy w kartuzach
Renata Szawłowska
Kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Szkolenia przeprowadzono profesjonalnie i zgodnie z warunkami umowy. Prowadzący zajęcia wykazali się specjalistyczną wiedzą popartą doświadczeniem zawodowym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie potwierdza wysoki poziom usług świadczonych przez Fundację Gospodarczą Pro Europa.

mops iława
mgr Irena Kasprzycka
Dyrektor, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close