loga program regionalny

„Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia”

Aktywizacja – to przyszłość!”

Projekt wynika ze Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego (przyjętej przez Komitet Sterujący uchwałą z dnia 20 września 2016 r.). Zaplanowane do realizacji w ramach projektu działania są odpowiedzią na zdiagnozowane w Strategii problemy m.in. wysoka stopa bezrobocia oraz utrzymujący się wśród osób bezrobotnych wysoki udział kobiet i osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niewystarczające kompleksowe wsparcie dla osób wykluczonych społecznie. Projekt wpisuje się bezpośrednio w cele rozwojowe strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego: Cel strategiczny 2. Wzmocnienie rozwoju społecznego i integracji, w szczególności w Cel operacyjny 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. Zaplanowane w ramach proj. działania są zgodne z zaproponowanymi w Strategii ORSG działaniami przypisanymi do realizacji celu strategicznego 2. Wzmocnienie rozwoju społecznego i integracji, a także 6. Aktywizacja rynku pracy i rozwój gospodarki ORSG Powiatu Inowrocławskiego. Celem proj. jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach proj. real. będą w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do os. (indywidualnego), jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 30 mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia (20K, 10M), z czego m.in. 7 os. w wyniku proj. podejmie zatrudnienie, a min. 17 os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społ.-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończeniu projektu.

Działania w projekcie:

 

    1. Aktywizacja społeczna (Diagnoza uczestników proj., w tym oprac. ścieżki reintegracji społecznej, przygotowanie i weryfikacja umów w ramach PAL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej/Warsztaty, treningi – sale szkoleniowe na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia)
    2. Aktywizacja edukacyjna (Szkolenia i kursy zawodowe – na terenie powiatu inowrocławskiego)
    3. Aktywizacja zawodowa (Aktywizacja/ staże na terenie powiatu inowrocławskiego)
    4. Działania o charakterze środowiskowym (Wyjazdy integracyjne – na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, Spotkania integracyjne, Działania animacyjne na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia)

Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa z Gminą Dąbrowa Biskupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.

Wartość projektu: 327375.00 zł, Wartość dofinansowania z UE (wkład UE): 278268.74 zł

herb gminy Dąbrowa Biskupiapro_europa_logo_4_kolor_v1

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Lista osób zrekrutowanych I tura

Lista osób zrekrutowanych II tura

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close