Projekt

E-trener. Europejski szkoleniowiec  z zakresie międzykulturowej edukacji  osób dorosłych

Lider

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Instytucja przyjmująca

CREF – Centro de Recursos Educativos e Formação, Portugalia, Sesimbra

ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO, Włochy, MARCELLINARA

Termin

02.09.14 – 01.09.16/ 24 m

Projekt zakończony!

Nasz projekt

E – trener. Europejski szkoleniowiec  z zakresie międzykulturowej edukacji  osób dorosłych; to projekt, który był  skierowany do pracowników Fundacji Gospodarczej Pro  Europa (trenerów i organizatorów szkoleń dla dorosłych wykorzystujących w swojej pracy technologie informatyczne oraz realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne)

Głównym celem projektu było podniesienie kluczowych kompetencji pracowników w zakresie edukacji osób dorosłych, w tym:

 1. Podniesie poziomu kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania międzykulturowych nowoczesnych metod nauczania i szkolenia.
 2. Zwiększenie motywacji pracowników do pracy w grupie międzykulturowej.
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń.
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkoleń,
 5. Wymiana doświadczeń w zakresie marketingu usług szkoleniowych.
 6. Zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i szkoleniowych.
 7. Zwiększenie efektywności pisania projektów międzynarodowych oraz zarządzania projektami unijnymi.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

Cel 1 – 2. Udział w szkoleniu:  „Leadership and In-Service Teacher’s Training”  organizowanym przez portugalskiego partnera, który jest liderem w zastosowaniu nowoczesnych I medialnych technologii  nauczania.

W szkoleniach tych  uczestniczyło 6 pracowników (wyselekcjonowanych trenerów organizacji, którzy w ankietach ewaluacyjnych otrzymywali najwyższe oceny oraz, których znajomość języka angielskiego jest przynajmniej na poziomie B2).

Cel 2 – 5. Obserwację pracy, która odbyła się w organizacji partnerskiej w Portugalii, mającej znaczące doświadczenie w organizacji szkoleń, ich promocji oraz stosowaniu nowoczesnych narzędzi marketingowych.

W Job shadowing uczestniczył jeden pracownik Fundacji Pro Europa, który jest specjalistą od organizacji szkoleń i zajmuje się wymianą międzynarodową w organizacji.

Cel 6 – 7. Udział w szkoleniu „Fundraising, project design and project cycle management” zorganizowanym przez włoskiego partnera. Alessandro Gariano, który jest ekspertem w dziedzinie pisania międzynarodowych projektów, a także zarządzania nimi oraz obserwację pracy, która była prowadzona w organizacji partnerskiej w Włoszech.

W szkoleniach powyższych  uczestniczyły 2 osoby – pracownicy, którzy piszą projekty międzynarodowe w organizacji oraz jeden pracownik, który tworzy i  zarządza projektami w organizacji.

Działania projektu konkretyzowały się do następujących zadań:

 1. Przygotowania organizacyjne (spotkanie pracowników Fundacji Gospodarczej Pro Europa, powierzenie zadań
 2. Promocja projektu
 3. Rekrutacja i ogłoszenie o naborze zainteresowanych udziałem w projekcie, szkolenie w Portugalii i we Włoszech
 4. Rozmowy z partnerem zagranicznym dotyczące organizacji szkolenia, zakwaterowania i.t.p.
 5. Podpisanie umów z pracownikami o udziale w projekcie – Portugalia
 6. Przygotowanie kulturowo – językowe – Portugalia
 7. Pobyt na szkoleniu u portugalskiego partnera, dotyczące nowoczesnych technik nauczania plus obserwacja (job shadowing) pracy –  I grupa szkoleniowa
 8. Zebranie materiałów i dokumentacji po wizycie
 9. Podpisanie umów z pracownikami o udziale w projekcie – Włochy
 10. Przygotowanie kulturowo – językowe
 11. Seminarium podsumowujące szkolenie i obserwacje pracy  po pierwszym wyjeździe
 12. Pobyt na szkoleniu u włoskiego partnera, dotyczące zdobywania funduszy na szkolenia i zarządzania nimi w edukacji dorosłych, plus obserwacja (job shadowing) pracy  –  II grupa szkoleniowa
 13. Zebranie materiałów i dokumentacji po wizycie.
 14. Seminaria podsumowujące szkolenie i obserwacje pracy  po drugim wyjeździe
 15. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania do szkoleń prowadzonych przez Fundacje Gospodarczą Pro Europa
 16. Podsumowanie projektu i przygotowanie sprawozdania

Metody wykorzystywane w projekcie to  metoda obserwacji pracy oraz metoda krytycznej analizy  materiałów otrzymanych podczas szkoleń.

Do rezultatów projektu możemy zaliczyć:

–  rozszerzenie współpracy ponadnarodowej poprzez nowe kontakty za granicą.

– zwiększenie zakresu prowadzonych szkoleń (nie tylko w kontekście krajowym, ale także międzynarodowym),

– zwiększenie jakości prowadzonych szkoleń,

– zwiększenie efektywności organizacji szkoleń i ich promocji,

– poszerzenie oferty szkoleniowej poprzez dodanie nowych aspektów poznanych na kursach, obserwacji pracy

– „uatrakcyjnienie” nauczania dorosłych poprzez przekazywanie „dobrych praktyk” nauczania  zaciągniętych za granicy.

– zwiększenie jakości  pisanych projektów,

– podniesie jakości zarządzania projektami.

Projekt przyniósł korzyści długofalowe. W dłuższym okresie  organizacja zwiększy swoją konkurencyjność  na rynku szkoleniowym. Ponadto zakończony projekt będzie miał wpływ na wzrost satysfakcji z pracy pracowników oraz na wzrost zadowolenia osób dorosłych, które będą uczestniczyć w szkoleniach.

Publikacja informacji na stronie odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
EU flag-Erasmus+_vect_POS
Logo pro europa
cref
LogoEnjoyItaly
zajecia-3
zajecia

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close