Logo pro europa

Projekt partnerski „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych

służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi ” realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundację Gospodarczą Pro Europa, Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg,  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach  , Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa , Działania4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy poprzez opracowanie i adaptację do polskich warunków, przetestowanie w 3 szkołach zawodowych na grupie 60 uczniów i w 3 PUP na grupie 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych oraz wdrożenie przez 24 instytucje (Powiatowe Urzędy Pracy lub szkoły zawodowe) innowacyjnych modeli: zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z  nauczycielami ze szkół zawodowych, wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów już na etapie nauki w szkole zawodowej, wspierania bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w wejściu na rynek pracy w ramach działalności publicznych służb zatrudnienia, bazujących na niemieckich rozwiązaniach w tym zakresie, w okresie do 31 grudnia 2021, w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg (Bundesagentur fur Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.

Cel główny proj. przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, gdyż zakłada przetestowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych modeli wspierania młodzieży ze szkół zawodowych i ich absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z nauczycielami ze szkół zawodowych, transferowanych z niemieckiego rynku pracy, przyczyniających się do bardziej płynnego przejścia młodzieży z obszaru edukacji zawodowej na rynek pracy, szybszego wyjścia z bezrobocia absolwentów szkół zawodowych i zbudowania podwalin pod międzysektorową współpracę PUP i szkół zawodowych, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, bez którego wiedzy, doświadczenia i współpracy nie byłoby możliwe osiągnięcie zakładanych rezultatów.

W ramach projektu planowane są: – budowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi z PUP a nauczycielami ze szkół zawodowych w zakresie wspierania młodzieży w wejściu na rynek pracy, – działania profilaktyczne, prewencyjne podejmowane wobec Uczestników jeszcze na etapie nauki realizowane przez nauczycieli w szkole przy wsparciu doradców zawodowych z PUP, – działania interwencyjne wobec bezrobotnych absolwentów realizowane w PUP przez doradców zawodowych. W ramach projektu doradcy zawodowi z PUP i nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z ww. działaniami i przetestowanie ich w grupie Uczestników, co umożliwi porównanie wzorca transferowanego z Niemiec z dotychczasowymi standardami pracy z młodzieżą.

Wartość projektu:  1 899 090,48 zł
Fundacja prowadzić będzie w projekcie m.in. Centrum Kariery Młodych.

Obraz1

Centrum Kariery Młodych

Celem strategicznym dla  Centrum Kariery Młodych jest przygotowanie młodych absolwentów szkół branżowych oraz uczniów ostatnich roczników tych szkół do wejścia na rynek pracy i tym samym bycia odpowiedzią na sytuację identyfikowaną na obecnym etapie rozwoju gospodarczego kraju. Sytuację, która definiuje się jako:

– brak rąk do pracy

– zapotrzebowanie na młodych pracowników

– nieprzygotowanie młodych do wchodzenia na rynek pracy (zarówno mentalne jak i kwalifikacyjne)

– zagubienie i braki w umiejętnościach budowania własnych planów kariery zawodowej

– roszczeniowość płacowa młodych

Celem CKM jest zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia, młodzieży uczącej się w wybranych szkołach oraz młodych absolwentów  szkół, na rynek pracy poprzez elastyczne dopasowanie do zindywidualizowanych potrzeb Uczestników i Interesariuszy przez okres 12 miesięcy.

1 Regulamin działania CKM 24.03.2020 (2)

Centra Kariery Młodych:

–          przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu,

–          przy Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,

–          przy Zespole Szkół Chemicznych im. M. Curie we Włocławku.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close