Projekt „Aktywny senior w Gminie Dąbrowa Biskupia!”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU…

lista osób zakwalifikowanychmale, fitness, weights, active, man, training, exercise, weight, dumbbell, muscle, bodybuilding, health, workout, outdoors, concept, person, people, strength, fit, healthy, senior

Projekt prowadzony w ramach „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”RPKP.09.03.02-04-0001/21 w Gminie Dąbrowa Biskupia.

Aktywny senior w Gminie Dąbrowa Biskupia!

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji i ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 20(12K,8M), zamieszkujących gminę Dąbrowę Biskupią, dotkniętych skutkami COVID-19 poprzez realizację projektu Aktywny Senior w Gminie Dąbrowa Biskupia . Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do udziału w projekcie. Ponadto uzyskanie danych o uczestniku, tj. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu. Z chwilą przystąpienia do Projektu każdy Uczestnik/czka Projektu będący/a osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji nt. przetwarzanie danych osobowych spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1).W przypadku Uczestnika Projektu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny. Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych,  od kandydata do Projektu lub jego opiekuna prawnego (w sytuacji gdy uczestnik Projektu nie posiada zdolności do czynności prawnych) uniemożliwia udział w Projekcie danej osoby i traktowanie jej jako Uczestnika Projektu.

Realizacja projektu:

 od: 01/08/2023 do: 31/10/2023

Planowane efekty:

 

  1. Włączenie społeczne 20 osób poprzez wyposażenie ich w praktyczne umiejętności przydatne w radzeniu sobie z sytuacją zagrożenia zdrowia i życia przy rozprzestrzenianiu się pandemii
  2. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 i profilaktyka antyCOVID -19 poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej, zachowania zdolności psychicznej i manualnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Wartość całkowita projektu: 31 810,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 31 810,00 zł

Rekrutacja i informacje: Fundacja Pro Europa Toruń,  tel. 566585909     REKRUTACJA 16.08.2023 do 17.08.2023 r.

Regulamin-rekrutacji

formularz rekrutacyjny

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close