Projekt partnerski „Magazyn aktywności”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Lista zakwalifikowanych osób z dnia 13.09.2022 – Magazyn Aktywności – III tura,

Lista rezerwowa z dnia 13.09.2022 – Magazyn Aktywności – III tura,

Lista zakwalifikowanych osób z dnia 27.05.2022 – Magazyn Aktywności – II tura,

Lista rezerwowa z dnia 21.02.2022 – I tura, 

Lista zakwalifikowanych osób z dnia 21.02.2022 – I tura.magazyn

Projekt partnerski „Magazyn Aktywności” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01.-04-0032/19. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Mogilno. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Całkowita wartość projektu:759 776,75zł.

 

Celem projektu jest aktywizacja  społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla ich otoczenia).

Realizacja projektu: od 2022-01-03 do 2023-06-30

W ramach projektu będą realizowane trzy zadania –  takie same  dla I, II i III tury:

 

ZADANIE I – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

 1. „Warsztatach efektywnej komunikacji” – 4dni x 6h
 2. „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste” – 3dni x 6h
 3. „Trening motywacji i kompetencji” – 3dni x 6h
 4. „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”– 2dni x 8h
 5. „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym” –2dni x 8h
 6. ABC zdrowego żywienia – 2 dni x 8 h
 7. Po zakończeniu warsztatów/treningu wszyscy UP wezmą udział w „Coachingu” (8 godzin dla każdego UP indywidualnie – w podziale na 4 spotkania po 2 godziny)

ZADANIE II – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe (2 h dla każdego UP indywidualnie)
 2. Grupowe doradztwo zawodowe – 2dni x 8h (wszyscy UP)
 3. Grupowe szkolenia zawodowe (śr. 8-9 osób w gr – 50 os) – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury w wymiarze 96 h – 12 dni po 8 h
 4. STAŻE zawodowe 5-cio miesięczne (z projektu 12 osób)

ZADANIE III – DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 1. Wyjazd integracyjny do teatru w Toruniu lub Bydgoszczy
 2. Spotkania integracyjne
 3. Koncert i spotkanie z artystą

Fundacja Gospodarcza Pro Europa  i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

herb mogilna                  logo_jubileuszowe_1                     

Formularz rekrutacyjny-1                                                                                                                Regulamin rekrutacji

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close