Dach nad Twoją przyszłością

Projekt współpracy ponadnarodowej

DACH NAD TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Od września MOPR rozpoczyna kolejny projekt finansowany z Funduszy EFS. Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa  MOPR obejmie opieką osoby bezdomne udzielając im wsparcia w reintegracji zawodowej i społecznej. Projekt „Dach nad Twoją Przyszłością” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach rozpisanego w 2012 roku konkursu na projekt z komponentem ponadnarodowym. Działania obejmą wsparciem 40 osób bezdomnych, bez zatrudnienia, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.

Głównym celem jest zwiększenie zdolności do adaptacji społecznej beneficjentów poprzez działania Klubu Integracji Społecznej, nabycie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy  poprzez kursy zawodowe, oprawa zdolności do zatrudnienia poprzez staże zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie procesu reintegracji osób bezdomnych – poprzez adaptację i upowszechnianie brytyjskich metod pracy w drodze współpracy ponadnarodowej.

Realizacja celów projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia uczestników i zniwelowanie poważnych problemów socjoekonomicznych towarzyszących bezdomności, podwyższy poziom aktywności zaw. w grupie osób bezdomnych w Toruniu. Jednocześnie wpłynie ona (wartość dodana) na zniwelowanie stereotypów dotyczących osób bezdomnych poprzez wykształcenie kadr potrzebnych gospodarce regionu i lokalnym pracodawcom, a także zawiązanie relacji międzysektorowych na rzecz aktywnej integracji. Wartością dodaną będzie również możliwość kontynuacji utworzonego w projekcie Klubu Integracji Społecznej dla osób bezdomnych po zakończeniu projektu. Dzięki projektowi z komponentem ponadnarodowym zwiększy się wiedza i świadomość pracowników instytucji wspierających osoby bezdomne (w tym pomocy i integracji społecznej) o metodach i standardach pracy z grupą nie stosowanych dotąd w Polsce. Uzyskają oni w ten sposób narzędzia niezbędne do wypracowania długofalowych, modelowych sposobów pracy z osobami bezdomnymi co przyczyni się do  utrwalenia rezultatów projektu i tworząc wartość dodaną.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close