“Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL “Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca”

był realizowany w partnerstwie:
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu z Liderem Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

Celem Projektu było:
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Działania realizowane w projekcie były to:

 • stworzenie modelu powrotu do aktywności zawodowej po przerwie spowodowanej wychowywaniem dzieci;
 • umożliwienie kobietom planującym macierzyństwo kontynuowanie aktywności zawodowej w ramach elastycznych form zatrudnienia;
 • wspieranie rozwoju zawodowego osób wychowujących dzieci, w tym pracujących matek, dzięki stworzeniu alternatywnych form opieki nad dziećmi
 • promowanie pracy zawodowej kobiet;
 • uzyskanie wiedzy o sytuacji kobiet i nierównościach związanych z płcią na rynku pracy poprzez badania naukowe i wykorzystanie tej wiedzy
 • prowadzenie – w ramach współpracy ponadnarodowej – analiz oraz wymiana praktyk i narzędzi służących stworzeniu równych szans na rynku pracy poprzez współpracę ponadnarodową.
 • Wydany został skrypt dla pracodawców Praca pod patronatem (rozbudowana forma przygotowania zawodowego w miejscu pracy).
 • W ramach projekty wypracowano podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych zawierający prezentację nowych standardów i metod aktywizacji długotrwale bezrobotnych kobiet.
 • Opracowany został program szkoleń dla pracodawców i beneficjentów z zakresu organizowania stanowisk pracy na odległość, a także podręcznik dla pracodawców poświęcony metodom stosowania telepracy oraz zawierający katalog stanowisk telepracy.
 • Przygotowano program edukacji studentów z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 • Dzięki testowanej w ramach projektu alternatywnej formie opieki nad dziećmi “Dzienna mama” możliwe było opracowanie przez Fundację Pro Europa propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach. Stały się on inspiracją dla rządu i parlamentarzystów do znacznych ułatwień w organizacji i tworzeniu instytucji opieki nad dziećmi pozwalając zmienić dotychczas obowiązujące przepisy i ułatwić tworzenie punktów przedszkolnych, mini przedszkoli i innych form opieki nad dziećmi.

Wartość projektu 4 259 796,00 zł.,

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close