erasmus +

WIGOR  – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie jakości procesu edukacji i aktywizacji dorosłych, w tym seniorów w klubach, dzięki zdobyciu przez edukatorów, koordynatorów i organizatorów działań nowej wiedzy i umiejętności oraz zmianie ich postaw.
  2. Uzyskanie i transfer, do warunków Fundacji, innowacyjnych programów i narzędzi niezawodowej edukacji seniorów pozwalających w ciągu 3 m. od zakończenia mobilności na zastosowanie ich w praktyce w klubach.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Z dniem 04.11.2022 r. ogłaszamy nabór kandydatów do projektu WIGOR – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora. Realizowanego w ramach programu Erasmus + .

Obszary zainteresowania job shadowingu obejmować będą:

– narzędzia i metody edukacji i aktywizacji społecznej seniorów w klubach i centrach seniora,

– organizację pracy,

– sposoby na zapewnienie trwałości, zwiększenie dostępności usług klubów dla społeczności lokalnej oraz wsparcia finansowe działalności,

– zwiększenie umocowaniem działań klubów przez współpracę z wolontariuszami i lokalnymi  NGO,

– praktyczne poznania narzędzi coachingu i programów niwelujących różnice społeczne między uczestnikami, promujących postawy ekologiczne, akceptacji różnorodność i tolerancji dla odmienności.

Będą 3 etapy obejmujące swoim zasięgiem okresy życia projektu.

Okres I to m.in.: promocja i rekrutacja,  wyłonienie 8 os. grupy uczestników, przygotowanie projektu umowy partnerskiej, wizyta przygotowawcza,  przygotowanie kulturowe i językowe ( języka branż.).

Okres II to m.in. mobilność na Malcie, wizyty w klubach, obserwacja uczestnicząca.

Okres III to m.in.: monitoring i ewaluacja ciągła, opracowanie rezultatów (narzędzia i metody opisane w celach projektu), proces upowszechnienia.

Wyjazd na mobilność na Maltę : 16.04.2023-29.04.2023

WYCIĄG Z PROTOKOŁU KOMISJI REKRUTACYJNEJ 21.11.2022 r.

Tabela numer 2 kwalifikacja merytoryczna uczestników.

Nazwisko i imię Razem  punktów
B. Jacek 22
C. Roman 30
G. Joanna 22
J. Elżbieta 22
K. Grażyna 21
L. Beata 22
M. Dorota 23
R. Teresa 34
T. Katarzyna 21
U. Agata 23

LISTA REZERWOWA

K. Grażyna

T. Katarzyna

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA odbyła się w dniach  6.11.2022 – 12.11.2022 r. 

Celem jej było:

– przygotowania szczegółowego harmonogramu job shadowingu

– przygotowania do podpisania umowy partnerskiej,

– poznania warunków działalności Partnera na miejscu

– uzgodnienie zakresu i lokacji czasowej job shadowingu.

KONFERENCJA PRZEDWYJAZDOWA

Dnia 25.11.2022 r. odbyła się konferencja międzynarodowa poświęcona sposobom aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów w klubach i centrach seniora. Zebrało się ponad 120 osób z rożnych instytucji i organizacji zajmujących się aktywizacja seniorów. obok foto sprawozdanie z konferencji. Konferencja była elementem projektu „Wigor” i miała rozpocząć dyskusję na temat sposobów utrzymania aktywności seniorów, instytucjonalnego wsparcia dla działalności klubów i centrów seniora. W konferencji uczestniczyła m.in. reprezentantka Partnera Przyjmującego z Malty – Pani Martha-Marie Gauci  Head of Internationalisation STAGE MALTA. Przedstawiła Ona ciekawe doświadczenia w zakresie aktywizacji seniorów. Była to także okazja do omówienia efektów wizyty przygotowawczej.

Three happy senior people holding their thumbs up
flaga Malty

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close