Czas na studia podyplomowe.

loga program regionalny

Czas na studia podyplomowe

Projekt partnerski Fundacji Gospodarczej Pro Europa i  CANVI S.C. A.Umińska, K.Kościukiewicz realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Wartość projektu: 396 343,13 zł.  Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 336 891,66 zł.

ROZPOCZYNAMY KOLEJNE DZIAŁANIA  (TYM RAZEM STAŻE I STUDIA).

Każdy z uczestników będzie brał udział w studiach podyplomowych i dla nich mamy UMOWA DOFINANSOWANIA DO STUDIÓW 

Wybrani będą mieli szansę uczestniczyć w stażach pozwalających na uzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktyczne doświadczenia zawodowe.  Trzeba będzie podpisać trójstronną UMOWA NA STAŻ

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU!  DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW DO 4.500 ZŁ ! DO WYBORU WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW!  ROZPOCZĘCIE STUDIÓW ZGODNIE Z REKRUTACJĄ ŚRÓDROCZNĄ (LUTY) !

Etapy rekrutacji: Ocena Formalna Etap 1, Kryteria dostępu Etap 2, Ocena Punktowa Etap 3, Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym Etap 4. Na podstawie sumy zdobytych pktów tworzona będzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa. Listę umieścimy na naszej stronie (będzie zawierać imię i nazwisko kandydata).Na dole strony regulamin rekrutacji i pozostałe dokumenty w formacie pdf do wydruku, wypełnienia i dostarczenia do Fundacji w godzinach 8.00-15.00 na ul. Warszawską 4/7 w Toruniu, można również wysłać pocztą.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż, osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmie wsparciem osoby mające wykształcenie na poziomie co najmniej I stopnia studiów i tytuł licencjata lub inżyniera. Projekt obejmie wsparciem 25 osób biernych zawodowo (15 K, 10 M), które poprzez opracowanie IPD, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i ukończenie studiów podyplomowych zaktualizują swoją wiedzę i rozszerzą kwalifikacje lub nabędą zupełnie nowe umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu uczestnikom zostanie stworzona możliwość powrotu na rynek pracy. Podniesie się w ten sposób poziomu aktywności zawodowej oraz poprawi sytuację na rynku pracy 25 os.( 15K, 10 M) wyłącznie biernych zawodowo, powyżej 29 r.ż z województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.03.2019 r.

Planowane efekty projektu: 25 osób opracuje IPD, przejdzie przez poradnictwo zawodowe, uzyska pomoc w znalezieniu pracy, będzie mogła odbyć staż zawodowy  i ,co najważniejsze w ramach projektu, 25 osób odbędzie studia podyplomowe.

Działania:  Zadania zaplanowane w projekcie obejmują w ramach form wsparcia dla każdej osoby: 2 godziny przeznaczone na opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 3 godziny doradztwa zawodowego, 5 godzin pośrednictwa pracy, 25 trzymiesięcznych staży zawodowych oraz sfinansowanie dla 25 osób studiów podyplomowych.

Oświadczenie uczestnika Projektu
Formularz rekrutacyjny
Ośw. o spełnieniu wymogów grupy
Ośw. o statusie na rynku pracy
Ośw. o kryterium wiekowym

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close