Działania o charakterze środowiskowym II tura:

21.04.2018 r. – Wyjazd integracyjny do Poznania – do teatru.

20.03.2018 r. – Wielkanocne spotkanie integracyjne w Rzgowie, miejsce spotkania: ul. Targowa 10, godz.14:00 – 19:00.

21.03.2018 r. – Wielkanocne spotkanie integracyjne w Słupcy, miejsce spotkania: ul. Stefana Batorego 1, godz. 14:00 – 19:00.

Harmonogramy II tura – część edukacyjna

Harmonogram_Prawo jazdy

Harmonogram_Robotnik gospodarczy…_ Słupca

Harmonogram_Kurs gastronomiczny

Harmonogram_Robotnik gospodarczy…_Rzgów

Harmonogram_Kurs stylizacji paznokci…

Harmonogramy II tura – część zawodowa

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy:

Harmonogram_WAPP_Rzgów

Harmonogram_WAPP_Słupca

Grupowe poradnictwo zawodowe:

Harmonogram_Rzgów

Harmonogram_Słupca

Indywidualne doradztwo zawodowe:

Harmonogram – Słupca

Harmonogram – Rzgów

 

Lista kwalifikacyjna

Lista kwalifikacyjna uzupełniająca

Lista kwalifikacyjna zaktualizowana

Lista osób zakwalifikowanych

Harmonogramy II tura – część społeczna:

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram zaktualizowany_Słupca_społeczna

Harmonogram zaktualizowany_Rzgów_społeczna

Harmonogram_Rzgów_aktywizacja społeczna

Harmonogram_Słupca_aktywizacja społeczna

 

Działania o charakterze środowiskowym:

20.01.2018 r. – Wyjazd integracyjny do Poznania – do teatru.

05.12.2017 r. – Mikołajkowe spotkanie integracyjne w Rzgowie, miejsce spotkania: ul. Targowa 10, godz.14:00 – 19:00.

30.11.2017 r. – Andrzejkowe spotkanie integracyjne w Słupcy, miejsce spotkania: ul. Stefana Batorego 1, godz. 14:00 – 19:00.

 

ROZEZNANIE RYNKU  (roz.rynku_01/WLKP/2017)

Rozeznanie_rynku

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT, SZCZEGÓŁY W FORMULARZU POWYŻEJ. Formularz do pobrania:

rozeznanie_formularz

Harmonogramy – część zawodowa

Harmonogram_Słupca_zawodowa – zmiany

Harmonogram_Rzgów_zawodowa-zmiany

Harmonogram_Słupca_zawodowa

Harmonogram_Rzgów_zawodowa

Harmonogramy – część edukacyjna

Harmonogram_Rzgów_księgowość_zmiany

Harmonogram_Słupca_kurs_florystyki – zmiany

Harmonogram_Słupca_opiekun – zmiany

Harmonogram_Rzgów_księgowość

Harmonogram_Słupca_kurs_florystyki

Harmonogram_Słupca_opiekun

Harmonogramy – część społeczna

Harmonogram_Rzgów_społeczna

Harmonogram_Słupca_społeczna

Lista kwalifikacyjna

Lista_kwalifikacyjna_Slupca_Rzgów

„Aktywność szansą na lepsze jutro”

SŁUPCA

Celem projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa mieszkańców Gminy miejskiej Słupca, Gminy wiejskiej Słupca oraz Gminy wiejskiej Rzgów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach proj. real. będą w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem usług aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej). Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do os. (indywidualnego), jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 45 mieszkańców z trzech gmin (po 15 os z każdej gminy) (32K, 13M, w tym osoby niepełnosprawne – 1K). W wyniku projektu min. 10 osób podejmie zatrudnienie, a min. 26 osób osiągnie postęp w procesie aktywizacji społ.-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończeniu projektu. Proces wsparcia uczestników projektu (UP) odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji wpisaną w IPD, stworzoną indywidualnie dla każdej osobie, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problem., zasobów, potencjału, potrzeb. Zaplanowane w proj. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwią aktywne włączenie społ., w tym także powrót na rynek pracy os. zagrożonym ubóstwem lub wykluczonych społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., tj. zagrożonych ubóstwem, w tym także korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Preferowane będą osoby doświadczone wielokrotnym wykluczenia. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Aktywizacja społeczna,

2. Aktywizacja Edukacyjna,

3. Aktywizacja zawodowa,

4. Działania o charakterze środowiskowym.

Projekt realizowany będzie we współpracy pomiędzy org. pozarządową (podmiotem ekonomii społecznej) oraz przedstawicielem publ. służb społecznych (MOPS i GOPS).

Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa z:  Gminą Miejską Słupca/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, Gminą Słupca/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, Gminą Rzgów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie.

Wartość projektu: 380000.00 zł, Wartość dofinansowania z UE (wkład UE): 323000.00 zł

gops słupcagmina rzgówpro_europa_logo_4_kolor_v1mops słupca

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close