OWES GRUDZIĄDZ

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczęła realizację projektu pn.:

„Kujawsko-Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”

Celem projektu  jest rozwój sektora Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu grudziądzkiego, na terenie powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego ziemskiego i Miasta Grudziądza.

W PROJEKCIE PRZEWIDZIELIŚMY:

 • Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej dla pracowników organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących założyć spółdzielnię socjalną.
 • Usługi prawne, księgowe, marketingowe oraz z zakresu IT i PR dla podmiotów ekonomii społecznej.

DO PROJEKTU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

 • Osoby bezrobotne zainteresowane ekonomią społeczną, bądź planujące otwarcie działalności w obszarze ekonomii społecznej.
 • Pracownicy instytucji wspierających ekonomię społeczną (PUP, OPS, JST, NGO).
 • Podmioty wspierające ekonomię społeczną (NGO, CAZ, CIS, KIS, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE).

DO CZEGO ZMIERZAMY?

 • upowszechnienie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej;
 • utworzenie i wspieranie doradczo-szkoleniowe nowych spółdzielni socjalnych;
 • udzielenie dotacji na założenie dwóch spółdzielni socjalnych;
 • organizacja czterech partnerstw lokalnych składających się z reprezentantów NGO, samorządów i biznesu;
 • promocja oraz integracja podmiotów ekonomii społecznej, dzięki utworzonej platformie internetowej;
 • testowanie narzędzi pozwalających na zapewnienie trwałości istnienia podmiotów ekonomii społecznej.

WSPARCIE SZKOLENIOWE I DORADCZE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE:

 • szkolenie z zakresu: budowania zespołu i współpracy jego członków, podstaw ekonomiczno-marketingowych działania spółdzielni, zarządzania spółdzielnią, tworzenia  biznes planów, rozpoznania potrzeb rynku;
 • szkolenia zawodowe w celu zminimalizowania mankamentów zawodowych uczestników projektu o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem uczestników;
 • doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie pisania biznes planów, finansowania spółdzielni oraz aspektów jej działania.

WSPARCIE FINANSOWE DLA ZAKŁADANYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH:

 • dotacja w wysokości 20 tys. złotych dla każdego uczestnika na założenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe udzielane w kwocie 1500 zł/osobę do 6 miesięcy;
 • powstanie również spółdzielnia socjalna osób prawnych z udziałem samorządu i organizacji pozarządowej;
 • bezpłatna 12-miesięczna opieka mentora w zakresie zarządzania, handlu, rozwiązywania problemów personalnych, budowaniu kultury organizacyjnej;
 • bezpłatne doradcze usługi księgowe, prawne, marketingowe, z zakresu Public Relations
  i Information Technology.

 WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI:

 • rola podmiotów ekonomii społecznej w reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • budowanie partnerstw lokalnych i rola JST we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej;
 • prawo zamówień publicznych i stosowanie klauzul społecznych;
 • motywacja, automotywowanie i syndrom wypalenia zawodowego w pracy i działalności społecznej na rzecz ekonomii społecznej.

ZAŁOŻENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ:

 • na powstałej platformie internetowej  członkowie spółdzielni będą mogli promować swoje usługi oraz budować  sieci kooperacji z biznesem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close