loga program regionalny
logo_PUP

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację pro_europa_logo_4_kolor_v1programu specjalnego

Okres realizacji Projektu: od 01.11.2017 do 31.10.2019 roku.

 

Projekt partnerski „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego” nr RPKP.09.02.01–04-0002/ realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 994.336,80 zł.

Celem projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe 120 osób bezrobotnych, z ustalonym III profilem pomocy, zamieszkujących powiat chełmiński, w ramach Programu Specjalnego oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 60 członków otoczenia tych osób do 31.10 2019 r.

W ramach projektu oferujemy:

– warsztaty: wizażu i autoprezentacji, motywacji i kompetencji społecznych oraz kształtujące umiejętności społeczne;

– poradnictwo zawodowe;

– szkolenia zawodowe;

– 6 m-czne staże.

Rekrutacja Uczestników Projektu – II tura

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w projekcie:

„Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”

Osoby:

  • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy;
  • zamieszkujące powiat chełmiński na terenie gmin: (miasto) Chełmno, (gmina wiejska) Chełmno, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie

 

Kryteria premiujące, dla osób bezrobotnych w III profilu pomocy:

  1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  4. korzystających z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), (indywidualnie                  lub jako rodzina);
  5. zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

 

W ramach projektu oferujemy:

– warsztaty: wizażu i autoprezentacji, motywacji i kompetencji społecznych oraz kształtujące umiejętności społeczne;

– poradnictwo zawodowe;

– indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe;

– 6 m-czne staże;

– animację lokalną

– zapewniamy opiekę nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia należy dokonać do 5 września 2018 r., do godziny 15.00 na Formularzu rekrutacyjnym do projektu.

Formularz rekrutacyjny do projektu do pobrania ze strony internetowej www.chelmno.praca.gov.pl, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu można złożyć: w sekretariacie PUP w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie,
ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno.

Więcej informacji u doradców zawodowych. Kontakt: 56 686 00 41 oraz 509 666 145 i 509 666 163.

Rekrutacja Uczestników Projektu

Zapraszamy osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, zamieszkujące powiat chełmiński na terenie gmin: Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław.

Zgłoszenia należy dokonać do 18.12.2017 r., do godziny 15.00 !

Formularz rekrutacyjny do projektu do pobrania ze strony internetowej www.chelmno.praca.gov.pl, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, gminnych ośrodków pomocy społecznej w: Lisewie, Stolnie, Papowie Biskupim, Unisławiu. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu można złożyć: w sekretariacie PUP  w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, ul. Świetojerska 1; 86-200 Chełmno.

Kryteria premiujące, dla osób bezrobotnych w III profilu pomocy:

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

korzystających z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), (indywidualnie lub jako rodzina);

zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

Dokumenty rekrutacyjne:

-regulamin rekrutacji Projektu – Pobierz Regulamin-rekrutacyjny,

Lider Projektu –PUP Chełmno

Partner –Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ULOTKA REKRUTACYJNA – GRUDZIEŃ

ULOTKA III NABÓR

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close