loga program regionalny

„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Lubiewo”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – II tura

Lista uzupełniająca

Lista kwalifikacyjna – II tura

Ruszają staże zawodowe w pierwszej turze:

Staże_Lubiewo_I tura

Harmonogram:

Harmonogram Lubiewo 1 gr.

Harmonogram Lubiewo 2 gr.

Lista kwalifikacyjna do udziału w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych

Projekt wynika ze Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego (przyjętej uchwałą Nr 6/149/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r.) Zaplanowane do realizacji w ramach proj. działania są odpowiedzią na zdiagnozowane w Strategii problemy m.in. bardzo wysoki wskaźnik osób bezrobotnych, duży udział osób korzystających z pomocy społecznej. Projekt wpisuje się bezpośrednio w cel rozwojowy strategii ORSG Powiatu Tucholskiego: ROZWÓJ USŁUG SOCJALNYCH I PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH BEZROBOCIU. Celem proj. jest aktywizacja społ.–zawod. osób zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń, zatrudnienia socjalnego oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla otoczenia) dla os. zagrożonych wykluczeniem społ. zamieszkujących na terenie gm. Lubiewo, korzystających ze świadczeń pomocy społ. zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społ., w tym os. bezrobotnych z III profilu pomocy zgodnie z ust. o prom. zatrudn. i inst. rynku pracy. Działania w ramach proj. real. będą w oparciu o PAL z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (akt. społecznej, edukacyjnej, zawodowej, środowiskowej) i będą miały charakter zarówno wsparcia indywid., rodzinnego jak i środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 40 mieszkańców gm. Lubiewo (32 kobiety i 8 mężczyzn), z czego m.in. 9 os. w wyniku proj. podejmie zatrudnienie. Proces wsparcia uczestników projektu (UP) odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej os., rodziny zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społ., z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problem., zasobów, potencjału, potrzeb.

Celem projektu jest:  Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 40 os. (UP) (32K, 8M) z terenu Gminy Lubiewo zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań w oparciu o Program Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz działań środowiskowych, a także wsparcie otoczenia osób objętych PAL poprzez realizowanie działań o charakterze środowiskowym (40 os.), w latach 2017- 2018.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 323 000, zaś całkowita wartość projektu to 380 000.

Szczegóły Projektu:

  1. Aktywizacja społeczna (Diagnoza UP, w tym oprac. indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej, przygot. i weryfikację umów w ramach PAL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Warsztaty, treningi i warsztaty- sale szkoleniowe na terenie Gminy Lubiewo)
  2. Aktywizacja edukacyjna (Szkolenia i kursy zawodowe – sale szkoleniowe na terenie Gminy Lubiewo),
  3. Aktywizacja zawodowa (Warsztaty, doradztwo zawodowe (ind. i grupowe), zajęcia z animatorem pracy – sale szkoleniowe na terenie Gminy Lubiewo. Staże – pracodawcy na terenie powiatu tucholskiego (W przypadku,gdy staże nie będą mogły być realizowane na tym terenie, zostanie wskazane inne miejsce na terenie Powiatu Chełmińskiego lub Świeckiego),
  4. Działania o charakterze środowiskowym (Wyjazd integracyjny – Gmina Miasta Toruń lub Bydgoszcz. Spotkanie integracyjne – sala na terenie Gminy Lubiewo)

Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa z Gminą Lubiewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

 

herb gminy lubiewopro_europa_logo_4_kolor_v1

 

plakat_A3_3x2017-07-28_Obszar roboczy 2 Lubiewo

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close