Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej

Lider projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia

Okres realizacji projektu:

01.05.2014 – 30.06.2015

Partnerzy projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu (www.pupinowroclaw.pl)
Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią (www.pupnaklo.pl)

Cel projektu:

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej poprzez utworzenie MCAZ-ów oraz objęcie kompleksowym wsparciem 96 osób (w tym 54 kobiety) bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie powiatu inowrocławskiego i nakielskiego w okresie od maja 2014 r. do czerwca 2015 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 45% osób objętych wsparciem w ramach projektu.

Do kogo adresowany jest projekt:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób posiadających status osoby bezrobotnej i zamieszkujących obszary wiejskie. W projekcie uczestniczyć będą mogli mieszkańcy wybranych gmin z powiatu inowrocławskiego i nakielskiego.
Z powiatu inowrocławskiego do uczestnictwa w projekcie uprawnionych będzie 48 osób (w tym 27 kobiet) zamieszkujących w następujących gminach: Janikowo, Kruszwica i Inowrocław.
Ponadto w projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały ze wsparcia w postaci usług i instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez PUP (szkolenia, warsztaty, kursy, staże, zatrudnienie subsydiowane, roboty publiczne i prace interwencyjne).

Podkreślić należy, że w procesie rekrutacji uczestników projektu analizowane będą poniżej przytoczone czynniki, zgodnie z którymi przyznawane będą punkty, mające wpływ na decyzję o przyjęciu do projektu:
•    pobieranie zasiłku z OPS,
•    korzystanie z innych źródeł pomocy finansowej,
•    pozostawanie bez pracy powyżej 1 roku,
•    wiek poniżej 25 lat,
•    poziom wykształcenia,
•    brak kwalifikacji zawodowych.
W projekcie weźmie udział co najmniej 18 osób długotrwale bezrobotnych.

Planowane działania i wsparcie:
Specyfika projektu zakłada dotarcie z wybranymi formami wsparcia oferowanymi przez PUP możliwie najbliżej do miejsca zamieszkania uczestników projektu.
W związku z tym w projekcie zaplanowano m.in. następujące zadania i formy wsparcia:
•    Zbudowanie partnerstw lokalnych i utworzenie Rad Społecznych,
•    Utworzenie Lokalnych Centrów w ramach Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej. W powiecie inowrocławskim utworzone zostaną 4 Lokalne Centra (gmina Janikowo – miejscowość: Broniewice, gmina Kruszwica – miejscowość: Polanowice, gmina Inowrocław – miejscowości: Łojewo i Orłowo),
•    Sesje z psychologiem,
•    Poradnictwo zawodowe – utworzenie Indywidualnych Planów Działania i Grupowych Planów Działania,
•    Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
•    Animacja Lokalna,
•    Kurs obsługi komputera,
•    Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb szkoleniowych uczestników projektów, wynikające z ich predyspozycji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy (stypendium szkoleniowe),
•    Staże zawodowe (6 miesięcy, stypendium stażowe 1680 zł brutto),
•    Pośrednictwo pracy.
Uczestnikom projektu przysługiwać będą stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
Uczestnicy otrzymają również pełen pakiet szkoleniowy (materiały i podręczniki), poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) podczas szkoleń i ciepły obiad podczas kursu zawodowego.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close