Aktywność szansą na lepsze jutro III KWIDZYN

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Fundacja otrzymała dofinansowanie do projektu „ Aktywność szansą na lepsze jutro III.” Termin rekrutacji 22.04.2024– 13.05.2024

Proces wsparcia uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osób, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Aktywizacja społeczna – warsztaty, treningi, coaching;
  2. Aktywizacja społeczna -praca socjalna;
  3. Doradztwo zawodowe i WAPP;
  4. Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe;
  5. Aktywizacja zawodowa – staże;
  6. Animacja środowiskowa.

 

#Fundusze UE  #FunduszeEuropejskie

 

Celem projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro III” jest podniesienie aktywności społecznej i powrót na rynek pracy osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Kwidzyn, w tym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. o pomocy społecznej oraz ich rodzin, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, osób z niepełnosprawnościami, korzystających z FE PŻ, opuszczających placówki opieki instytucjonalnej, wykluczone komunikacyjnie, osób, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy, poprzez realizację form aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym (doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) oraz innych działań o charakterze środowiskowym poprawiających kompetencje w zakresie spędzania wolnego czasu i rekreacji- animacje środowiskowe. Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do os. (indywidualnego),jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego.

Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 48 mieszkańców Kwidzyna w tym 20 osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany będzie w trzech turach. W wyniku proj. min 14 osób podejmie zatrudnienie, a min. 32 osób osiągnie postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończeniu projektu.
Proces wsparcia uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osób, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania
Aktywizacja społeczna – warsztaty, treningi, coaching
Aktywizacja społeczna -praca socjalna;
Doradztwo zawodowe i WAPP
Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe;
Aktywizacja zawodowa – staże;
Animacja środowiskowa.

Projekt realizowany będzie we współpracy pomiędzy org. pozarządową (podmiotem ekonomii społecznej) oraz przedstawicielem publicznych służb społecznych (MOPS).

Wartość całkowita projektu: 625 587,03 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 531 748,98 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Plakat projektu

regulamin REKRUTACJI

formularz REKRUTACJI

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close