ZATRUDNIMY TRENERÓW, EDUKATORÓW, NAUCZYCIELI ZAWODÓW !

Czekamy na CV z opisem doświadczenia zawodowego i edukacyjnego, wykazem zrealizowanych szkoleń oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowy.

Wyślij CV

na adres: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl

dmuchawceFundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu

Zrównoważony rozwój oznacza dziś dla nas, mieszkańców naszych małych Ojczyzn, zapewnienie poprawy jakości naszego życia gospodarczego i społecznego przy zachowaniu należytego umiaru w korzystaniu z dóbr przyrody.  Chcemy wszyscy by poprawa naszego statusu materialnego nie odbywała się kosztem przyszłych pokoleń i dobra naszych dzieci. Chcemy wzrastać bez rozwarstwienia społecznego, bez wykluczenia i marginalizacji , z zapewnieniem wszystkim równych szans na rozwijanie siebie , swoich talentów,  w każdym obszarze życia.  Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne produkcji i konsumpcji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego stawiającego na współpracę zamiast rywalizacji jest zadaniem wielu organizacji instytucji biznesu i ruchów społecznych do współpracy z którymi Fundacja Gospodarcza Pro Europa dąży uczestnicząc w spotkaniach na temat strategii rozwojowych w powiatach, tworząc partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, organizując i działając w Lokalnych Grupach Działania, współpracując z innymi organizacjami i biznesem. Budujemy partnerstwa z instytucjami rynku pracy i pomoc y społecznej , działamy w organizacjach i z organizacjami biznesu.

Mamy duży potencjał współpracy, jako partner  działań edukacyjno-doradczych, promocyjnych,  realizacji innowacyjnych projektów unijnych, współpracy ponadnarodowej i budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Deklarujemy wolę współpracy przy różnorodnych przedsięwzięciach nastawionych na poprawę życia w naszych Małych Ojczyznach i Wielkich Aglomeracjach.

Zapraszamy do współpracy

Fundacja Gospodarcza Pro Europa podejmie współpracę z różnorodnymi podmiotami:

  • Trenerami i nauczycielami różnych zawodów i specjalności (z nami możesz dorobić na zlecenie)
  • Jednoosobowymi firmami szkoleniowymi prowadzącymi szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach
  • Z podmiotami branży szkoleniowej ( by wspólnie składać różne oferty przetargowe)
  • Jednostkami administracji publicznej, przedsiębiorcami i organizacjami samorządu gospodarczego,
  • Fundacjami i stowarzyszeniami z całej Polski realizującymi projekty o podobnych celach do działań Fundacji
  • Kierownikami PES (podmiotów ekonomi społecznej)

Ze swojej strony oferujemy doświadczenie  (od 2002 r.) w zakresie realizacji szkoleń, projektów europejskich, aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, znajomość rynku województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, północnego mazowsza oraz wielkopolski a także kompetentny zespół.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close