„Aktywność szansą na lepsze jutro – Kwidzyn”

Dnia 13.01.2018 r. zaplanowano wyjazd integracyjny do Teatru Miniatura w Gdańsku. Poniżej harmonogram wyjazdu:

Harmonogram wyjazdu integracyjnego

Rusza II tura zajęć w Kwidzynie. Poniżej harmonogram oraz lista uczestników:

zmiany w części edukacyjnej

HARMONOGRAM_OPIEKUNKI

HARMONOGRAM_Pracownik biurowy

HARMONOGRAM_Sprzątanie

HARMONOGRAM_ZAWODOWA

Staże_Kwidzyn II

HARMONOGRAM_SPOŁECZNA_KWIDZYN

Lista_uczestników

Ruszyły staże w Kwidzynie:

Staże_Kwidzyn

Dokumenty projektu:

Harmonogram zajęć: Opiekun osób starszych

harmonogram zajęć_Konserwator terenów zielonych

harmonogram zajęć_Konserwator_osób_120 h_zmiana

harmonogram zajęć_sprzedawca_osób_72 h

harmonogram zajęć_aktywizacja_edukacyjna

harmonogram zajęć_aktywizacja_edukacyjna_zmiany

Harmonogram zajęć- doradztwo.

 Harmonogram dla I Grupy. 

  Lista osób zakwalifikowanych do I Grupy, 

 Regulamin i formularz rekrutacyjny.

Szczegóły Projektu: Od 02.01.2017 r. ruszył projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa mieszkańców miasta Kwidzyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem usług aktywnej integracji:

– aktywizacji społecznej,

– edukacyjnej,

– zawodowej.

Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do osób (indywidualnego), jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 28 mieszkańców Kwidzyna, z czego minimum dla  8 osób zapewnimy pracę.

Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach 14-osobowych, po 1 gr w każdym roku działania projektu.

W wyniku podejmowanych działań minimum 18 os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji  społecznej i zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończeniu projektu. Proces wsparcia uczestników projektu. Odbywać się to będzie w oparciu   o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, potrzeb. Zaplanowane w proj. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Aktywizacja społeczna,
  2. Aktywizacja edukacyjna,
  3. Aktywizacja zawodowa,
  4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej.

Projekt realizowany jest we współpracy pomiędzy Fundacji Gospodarczej Pro Europa a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Całkowita wartość projektu wyniesie: 395 413,60 zł.

Czas trwania projektu: 2017-01-02 – 2018-08-31.   logo MOPS Kwidzyn

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close