Zadania Publiczne

PAI - Program Aktywizacja i Integracja

KLUB SENIORA KLUB SENIORA

Na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy realizujemy zadania publiczne.

Wykonane Zadania Publiczne

Wykonaliśmy zadania publiczne dla:

 • PUP dla Miasta Torunia
 • PUP w Żninie
 • PUP w Świeciu
 • PUP w Golubiu-Dobrzyniu
 • PUP w Tucholi
Zadania Publiczne w trakcie

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd pracy ustalił III profil pomocy na rynku pracy. Stwarza on dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które z powodu częstokroć długiego okresu przebywania bez pracy, braku kwalifikacji/lub ich niedopasowania do potrzeb rynku pracy, czy też niewystarczających kompetencji mają problem z aktywnym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Odbiorcami zadania są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne z deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy,
 • osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy,

Zadanie ma na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym.

W czasie realizacji zadania w ramach integracji społecznej bezrobotnych organizowane są grupowe zajęcia integracyjne (w tym warsztaty trenerskie, poradnictwo psychologiczne).

Realizacją zadań zajmują się osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, a także wykazujące chęć pomocy innym bazując na własnym doświadczeniu i tym samym uczą pewnych kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym.

Cele szczegółowe:

 • rozwój kompetencji społecznych uczestników,
 • wzrost motywacji do zmiany sytuacji życiowej uczestników programu,
 • wzrost aktywności zawodowej uczestników programu.

Sposób realizacji zadania publicznego:

Wykonanie zadania jest możliwe poprzez połączenie działań z zakresu integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Dzięki tym działaniom zwiększa się poziom aktywności zawodowej i społecznej uczestników, a także ich gotowość do podjęcia stałego zatrudnienia o charakterze zarobkowym.

Referencje dotyczące ostatnich Zadań Publicznych

Na zlecenie Gminy Miasta Toruń realizujemy zadanie publiczne.

Jest nim prowadzenie  KLUBU SENIORA  na Starym Mieście w Toruniu.

HERB TORUNIA

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Ponadczasowe rozgrywki planszowe – gramy w ,,stare,, i nowe gry przy współudziale zaproszonych gości
Rewitalizacja psychofizyczna – warsztaty relaksacyjne i zdrowotne
Warsztaty kreacji i wizażu , strój na każdą porę roku. Strój na każdą okazję.
Warsztaty teatralne, jak dobrze mieć sąsiada, czy my się znamy? Wychodzenie „do ludzi”
Prawnik radzi, bądź bezpieczny, co dzieje się wokół nas , prasa , radio i telewizja , media elektroniczne – to nic strasznego
Uczymy się, na naukę nigdy nie jest za późno, edukacja muzyczna, plastyczna i gotujemy. Kosmos i  człowiek, przyroda obok nas.

Zajęcia raz na tydzień/ na miesiąc i na kwartał. Szczegółowy plan zindywidualizowany do potrzeb uczestników będzie mógł być zrobiony po pierwszym spotkaniu zespołu wykonawczego z wyłonionym w procesie rekrutacji uczestnikiem.

Regulamin organizacyjny Klubu Samopomocy 2018

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close