Klub Aktywności Seniorów

Decyzją Zarządu Fundacji Gospodarczej Pro Europa powołany został w Toruniu Klub Aktywności Seniorów (KAS). Celami Klubu są m.in.:

– zapobieganie wszelkiego rodzaju wykluczenia, w tym samotności,
– aktywizacja kulturalna i społeczna seniorów,
– motywowanie do wydłużenia aktywności zawodowej uczestników klubu,
– wsparcie na rynku pracy,
– promocja działań wolontarystycznych z udziałem seniorów,
– działania na rzecz utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej uczestników,
– promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
– tworzenie sieci współpracy seniorów w Regionie i krajach Unii Europejskiej,
– wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji seniorów miedzy organizacjami prowadzącymi kluby i samymi uczestnikami,
– kształcenie kompetencji i kwalifikacji seniorów oraz promocja zasady Lifelong Learning,
– inicjowanie wśród seniorów postaw proekologicznych,
– tworzenie warunków do otwarcia się uczestników na różnorodność kulturową i społeczną,
– samorozwój i kultywowanie pasji hobbystycznych seniorów.


Dodaj komentarz

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close