erasmus +

PRZYKŁADOWE Sprawozdanie z mobilności

Sprawozdanie z mobilności odbytej w ramach projektu

nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000078573

 

Jako uczestniczka projektu pn. „WIGOR – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora”, realizowanego w ramach programu Erasmus +,
w terminie 16.04.2023 – 29.04.2023 odbyłam mobilność na Maltę. Wszelkie działania
w ramach mobilności zostały przygotowane przez Organizację Przyjmującą, tj. Stage Malta, której przedstawicielką była Martha-Marie Gauci.

Głównym celem mobilności było zwiększenie jakości procesu edukacji i aktywizacji seniorów w klubach seniora oraz poznanie innowacyjnych programów i narzędzi niezawodowej edukacji seniorów w klubach seniora.

Malta jest krajem, w którym funkcjonuje Ministerstwo Seniorów i Aktywności Osób Starszych na czele którego stoi Jo Etienne Abela – Minister ds. aktywnego starzenia się. Dzięki Organizacji Przyjmującej miałam możliwość osobistego spotkania i rozmowy
z przedstawicielami ww. ministerstwa.

W trakcie spotkania przedstawiciele ministerstwa zaprezentowali prowadzoną na Malcie politykę senioralną oraz szczegółowo omówili programy pomocowe skierowane do osób starszych. Dzięki udziałowi w spotkaniu zapoznałam się ze specyfiką działań na rzecz seniorów, realizowanych na szczeblu regionalnym oraz rządowym.

Dowiedziałam się jakich narzędzi i działań używa się na Malcie w celu umożliwienia seniorom aktywnego starzenia się. Przekazano mi informacje nt. działających tam Centrów Aktywnego Starzenia Się, w których seniorzy, również Ci z niepełnosprawnościami, mogą korzystać m.in. z organizowanych wycieczek i spotkań, dzięki którym pozostają aktywni społecznie i fizycznie, mają kontakt z innymi ludźmi, nie czują się samotni, mogą podzielić się swoimi pasjami, trenują ciało i umysł przy okazji miło spędzając czas. Przedstawicielki ministerstwa przekazały również informacje nt. procedur obowiązujących podczas rekrutacji do Centrów Aktywnego Starzenia Się, a także wymaganej od kandydatów dokumentacji.

Ponadto, podczas wizyty w Ministerstwie Seniorów i Aktywności Osób Starszych przekazano mi informacje nt. świadczonych na rzecz seniorów następujących programów pomocowych
i usług społecznych:

– Program Opiekun w domu

– Społeczna usługa geriatryczna

– Społeczna konsultacja psychogeriatryczna

– Centra aktywności dla osób z demencją

– Usługa dietetyka domowa

– Usługa terapii zajęciowej

– Praca społeczna, itp.

Poznałam również sposoby wsparcia finansowego ww. programów pomocowych

Kolejnym ważnym miejscem spotkań podczas mobilności były zorganizowane przez Organizację Przyjmującą wizyty m.in.  w następujących klubach seniorach:

– Organizacja Fondazzjoni Nanniet Malta

– Marsascala Active Ageing Centre

– Mellieha Active Ageing Centre,

– Dar il – Madonna tal – Melieha, Trig il- Qalb Imqaddasa

Wszystkie z ww. klubów seniora to miejsca spotkań osób starszych, które działają w oparciu
o ustalony harmonogram spotkań, i z których seniorzy mogą dobrowolnie korzystać.

Podczas odbytych wizyt miałam okazję poznać osoby koordynujące pracę w klubach seniora. Koordynatorzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie współpracy
z wolontariuszami oraz wspierania seniorów o mniejszych szansach, również tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki spotkaniom z osobami działającymi na rzecz seniorów mogłam zapoznać się z metodami współpracy ze społecznością lokalną oraz sposobami na pozyskanie wolontariuszy stanowiących ogromną wartość w realizacji wszystkich działań skierowanych do osób starszych. Obserwacja pracy w klubach seniora umożliwiła mi poznanie różnych narzędzi oraz metod edukacji i aktywizacji seniorów. Zapoznałam się z metodyką organizacji pracy w klubach na Malcie, mogłam obserwować współpracę z wolontariuszami oraz poznałam sposoby na zapewnienie trwałości i zwiększenie dostępności usług klubów dla społeczności lokalnej. Ważnym elementem obserwacji było praktyczne poznanie narzędzi coachingu, jak również programów niwelujących różnice społeczne wśród uczestników. Dzięki wizytom w klubach seniora i możliwości osobistej rozmowy z seniorami, wolontariuszami oraz koordynatorami zwiększyła się moja świadomość nt. tolerancji dla odmienności oraz konieczności promowania postaw ekologicznych.

                                                                                                                               Dorota Moryson

WIGOR  – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie jakości procesu edukacji i aktywizacji dorosłych, w tym seniorów w klubach, dzięki zdobyciu przez edukatorów, koordynatorów i organizatorów działań nowej wiedzy i umiejętności oraz zmianie ich postaw.
  2. Uzyskanie i transfer, do warunków Fundacji, innowacyjnych programów i narzędzi niezawodowej edukacji seniorów pozwalających w ciągu 3 m. od zakończenia mobilności na zastosowanie ich w praktyce w klubach.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Z dniem 04.11.2022 r. ogłaszamy nabór kandydatów do projektu WIGOR – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora. Realizowanego w ramach programu Erasmus + .

Obszary zainteresowania job shadowingu obejmować będą:

– narzędzia i metody edukacji i aktywizacji społecznej seniorów w klubach i centrach seniora,

– organizację pracy,

– sposoby na zapewnienie trwałości, zwiększenie dostępności usług klubów dla społeczności lokalnej oraz wsparcia finansowe działalności,

– zwiększenie umocowaniem działań klubów przez współpracę z wolontariuszami i lokalnymi  NGO,

– praktyczne poznania narzędzi coachingu i programów niwelujących różnice społeczne między uczestnikami, promujących postawy ekologiczne, akceptacji różnorodność i tolerancji dla odmienności.

Będą 3 etapy obejmujące swoim zasięgiem okresy życia projektu.

Okres I to m.in.: promocja i rekrutacja,  wyłonienie 8 os. grupy uczestników, przygotowanie projektu umowy partnerskiej, wizyta przygotowawcza,  przygotowanie kulturowe i językowe ( języka branż.).

Okres II to m.in. mobilność na Malcie, wizyty w klubach, obserwacja uczestnicząca.

Okres III to m.in.: monitoring i ewaluacja ciągła, opracowanie rezultatów (narzędzia i metody opisane w celach projektu), proces upowszechnienia.

Wyjazd na mobilność na Maltę : 16.04.2023-29.04.2023

WYCIĄG Z PROTOKOŁU KOMISJI REKRUTACYJNEJ 21.11.2022 r.

Tabela numer 2 kwalifikacja merytoryczna uczestników.

Nazwisko i imię Razem  punktów
B. Jacek 22
C. Roman 30
G. Joanna 22
J. Elżbieta 22
K. Grażyna 21
L. Beata 22
M. Dorota 23
R. Teresa 34
T. Katarzyna 21
U. Agata 23

LISTA REZERWOWA

K. Grażyna

T. Katarzyna

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA odbyła się w dniach  6.11.2022 – 12.11.2022 r. 

Celem jej było:

– przygotowania szczegółowego harmonogramu job shadowingu

– przygotowania do podpisania umowy partnerskiej,

– poznania warunków działalności Partnera na miejscu

– uzgodnienie zakresu i lokacji czasowej job shadowingu.

KONFERENCJA PRZEDWYJAZDOWA

Dnia 25.11.2022 r. odbyła się konferencja międzynarodowa poświęcona sposobom aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów w klubach i centrach seniora. Zebrało się ponad 120 osób z rożnych instytucji i organizacji zajmujących się aktywizacja seniorów. obok foto sprawozdanie z konferencji. Konferencja była elementem projektu „Wigor” i miała rozpocząć dyskusję na temat sposobów utrzymania aktywności seniorów, instytucjonalnego wsparcia dla działalności klubów i centrów seniora. W konferencji uczestniczyła m.in. reprezentantka Partnera Przyjmującego z Malty – Pani Martha-Marie Gauci  Head of Internationalisation STAGE MALTA. Przedstawiła Ona ciekawe doświadczenia w zakresie aktywizacji seniorów. Była to także okazja do omówienia efektów wizyty przygotowawczej.

Three happy senior people holding their thumbs up
flaga Malty

INFORMACJA  O SYTUACJI SENIORÓW NA MALCIE.

SYTUACJA SENIORÓW W REGIONIE

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close