ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Uwaga!

Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Centrum Aktywności Seniora”. Zainteresowane osoby z terenu miasta i gminy Więcbork, o statusie osoby niesamodzielnej proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych w MGOPSie w Więcborku, ul. Mickiewicza 22 A w terminie do 26.06.2020r.

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Logo pro europa

Projekt partnerski

Projekt partnerski „Centrum Aktywności Seniora” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie  09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Więcbork, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 309 476,41 zł, całkowita wartość projektu: 343 862,69 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób. Grupa docelowa to 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork. Rekrutacja potencjalnych uczestników do projektu realizowana będzie na terenie całej Gminy Więcbork (zarówno w mieście Więcborku jak i na obszarach wiejskich). Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych zostanie zapewniony u Partnera (MGOPS) odpowiedzialnego za rekrutację.
Dodatkowo dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostaną na stronach internetowych Lidera i Partnera. Dokumenty będzie można składać w siedzibie Partnera osobiście, za pomocą poczty lub faksem. W klubie realizowane będą zajęcia mające na celu: zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu), prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego, poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii, poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. Każdorazowo szczegółowa tematyka zajęć będzie ustalana z uczestnikami projektu.

Realizacja projektu: 2019-03-01 do 2020-12-31HERB _Więcbork_COA.svg

Informacje:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa – 56 658 59 09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  –

Centrum Aktywności Seniora

  1. Barbara Patyna, pracownik socjalny

tel. 52 389 53 56

e-mail: barbara.patyna@mgopswiecbork.pl

  1. Paweł Węgrzyn, pracownik odpowiedzialny za przygotowanie gazetki, tel. 52 389 53 54

e-mail: pawel.wegrzyn@mgopswiecbork.pl

Regulamin rekrutacji CAS

Formularz rekrutacyjny CAS

W ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Seniora”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich odbyło się ostatnio sporo ciekawych zajęć, m.in. animacyjne, kulinarne, z zakresu kultury fizycznej i rękodzielnicze. Seniorzy m.in. uczestniczyli w marszach nordic walking, a także w treningach obwodowych na siłowniach plenerowych. Warsztat kulinarny polegał na przygotowywaniu dań ze szpinaku: rolady, babki i sałatki makaronowej. W ramach zajęć animacyjnych seniorzy przygotowywali się do sierpniowego Pikniku Przyjaźni, podczas którego wcielą się w role animatorów. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowywali płyn do olbrzymich baniek oraz patyki do ich tworzenia. Podczas zajęć rękodzieła artystycznego seniorzy tworzyli bukiety tulipanowe.Uczestnicy projektu wzięli też udział w zajęciach muzycznych, literackich, prozdrowotnych, a także z zakresu wizażu.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close