Logo pro europa

Publikacja rezultatów projektu: https://issuu.com/proeuropa/docs/informator-wigor_proeuropa_2021_www.  Zapraszamy do czytania.

WIGOR – projekt transferu i wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze usług społecznych na rzecz aktywności seniorów.

Data rozpoczęcia projektu:          01.01.2020 r.

Data zakończenia projektu:             31.01.2021 r.

Partnerzy projektu: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade,  EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit i GMINA WIĘCBORK.

Celem projektu „WIGOR – projekt transferu i wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze usług społecznych na rzecz aktywności seniorów” jest   wypracowanie i adaptacja do warunków polskich oraz wdrożenie niemieckich i portugalskich rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, zwiększenia dostępności do usług społecznych  świadczonych w społeczności lokalnej i wsparcia dla tych działań oraz zwiększenia trwałości rozwiązań finansowo-organizacyjnych także po okresie finansowania unijnego, z korzyścią dla osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel realizowany będzie w okresie 01.01.2020 r.-30.11.2020 r.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie wymiana informacji o działalności podobnych  form aktywności seniorów, rozpoznanie ich mocnych stron w ramach wymiany doświadczeń, wspólne wypracowanie nowatorskich rozwiązań na bazie istniejących doświadczeń,  zaadoptowanie ich w celu  efektywnego wykonywania zadań i zapewnienia trwałości projektu standardowego.

Grupa docelowa objęta wsparciem dzieli się na grupę bezpośredniego wsparcia o zdiagnozowanych potrzebach oraz grupę pośredniego wsparcia, która będzie pośrednio korzystać z przetransferowanych i wdrożonych doświadczeń. Pierwsza grupa to organizatorzy pracy klubu, pracownicy merytoryczni, terapeuci, trenerzy i animatorzy. Jest to grupa, jak przewiduje projekt standardowy, kilkunastu osób. Jednak spośród tych osób można wyłonić kilka, mających decydujący wpływ na działanie Klubu przez cały okres jego trwania. Są to osoby odpowiedzialne za działanie Klubu w projekcie standardowym ze strony Fundacji i jej partnera oraz pracownicy merytoryczni Fundacji zaangażowani w działanie drugiego Klubu prowadzonego przez Fundację, których udział zwiększy możliwości intelektualne zespołu wypracowującego i wdrażającego nowe rozwiązania jako rezultaty projektu grantowego. Grupa docelowa to:

– koordynator klubu,

– specjalista ds. organizacji klubu,

– terapeuta klubu,

– animator pracy klubowej,

– pracownik socjalny klubu

– organizator promocji i działań w obszarze medialnym klubu

– reprezentant projektu standardowego, konsultant.

Porto 2Porto 4. DSC_0131DSC_0145

Harmonogram pobytu w Berlinie i Brandenburgii, 21.-25.09.2020 r.

poniedziałek, 21 września

14.00- 16.00 spotkanie organizacyjne (2 h),

16:00 – 19.00    System socjalny i polityka senioralna w Republice Federalnej Niemiec, Referat i dyskusja szkolenie (3 h)

Pan Krzysztof Balon, EUROSOZIAL e. V.  i Pani Izabela Czuba, EUROSOZIAL e. V.

wtorek, 22 września

10:00 – 13.00    szkolenie/warsztaty (3 h)

Modele organizacji i finansowania klubów seniora w Niemczech

Pan Jan Gaubert, kierownik Referatu działania związku i wolontariat, Związek Federalny Solidarności Ludowej (Volkssolidarität)

14:00 – 17.00    warsztaty (3 h)

Dom im. Käte Tresenreuter we władaniu stowarzyszenia Sozialwerk Berlin e. V.

Referat i dyskusja: Rozwój Sozialwerk Berlin e. V. od centrum samopomocy i doradztwa seniorów do dzielnicowego centrum dla osób starszych i centrum kompetencyjnego otwarta praca senioralna.

Pani Margit Hankewitz, przewodnicząca, Sozialwerk Berlin e. V. Sozialwerk Berlin e. V., Humboldtstr. 12, D 14193 Berlin

środa, 23 września

08:30                   przejazd do Kleinmachnow

10:00     pobyt w instytucjach, warsztaty (3 h)  Klub Seniora im. Toni Stemmler we władaniu   stowarzyszenia Solidarność Ludowa  , Zwiedzanie

Referat i dyskusja: Finansowanie i organizacja klubów seniora prowadzonych przez organizacje pozarządowe, Pan Dirk Brigmann, dyrektor i wiceprzewodniczący Solidarności Ludowej (Volkssolidarität), Związek Krajowy Brandenburgii, Obszar Marchia Środkowa (Mittelmark)

Seniorenfreizeitstätte Toni Stemmler,

15.00 – 18.00 praca zespołowa uczestników , dyskusja, analiza uzyskanych informacji, (3 h)

czwartek, 24 września

09:00                   Wyjazd z hotelu,  10:00     pobyt w instytucjach, warsztaty (3 h)

Klub Seniora Begegnungsstätte Falckensteinstraße we władaniu Dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg kraju związkowego/gminy Berlin. Referat i dyskusja: Finansowanie i organizacja klubów seniora prowadzonych przez gminę,  Pani Linda Hüttmann, kierownik Oddziału działania dzielnicowe i senioralne, Urząd Socjalny Dzielnicy Berlina Friedrichshain-Kreuzberg, Begegnungsstätte Falckensteinstraße, Falckensteinstraße 6, D 10997 Berlin

14:00 – 17:00 praca zespołowa uczestników , dyskusja, przygotowanie opracowania , segregacja materiałów   (3 h)

piątek, 25 września

09:00                   szkolenie i warsztaty (3 h)

Holistyczny coaching grupowy online

Pani Anna Block

14:00 – 17:00    Cd. Holistyczny coaching grupowy online oraz praca w zespole nad autoewaluacją pobytu studyjnego  (3 h)

Pani Anna Block

Sobota  26 września

10:00 – 11:00    podsumowanie i zakończenie wizyty   (1 h)

Harmonogram wizyty:

1 dzień: przylot, spotkanie organizacyjne (2 h), szkolenie (3 h)

2 dzień: pobyt, szkolenie (3 h), warsztaty (3 h)

3 dzień: pobyt w instytucjach, warsztaty, praca zespołowa, dyskusja  (6 h)

4 dzień: pobyt w instytucjach, warsztaty, praca zespołowa, dyskusja  (6 h)

5 dzień: pobyt w instytucjach, warsztaty, praca zespołowa, dyskusja  (6 h)

6 dzień: pobyt, podsumowanie i zakończenie wizyty  (1 h)

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close