Mentoring 50+

Projekt „MENTORING 50+”: innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników dla rozwoju zasobów ludzkich”

Projekt realizowany był w okresie 07.2010 r. – 09.2012 r. jako pierwszy wdrażany w województwie kujawsko-pomorskim projekt innowacyjny PO KL.

Głównym celem projektu było wypracowanie, testowanie i wdrażanie modelu mentoringu jako narzędzia pozwalającego na wykorzystanie doświadczenia zawodowego, wiedzy, dojrzałości i autorytetu pracowników w wieku 50+ w roli doradców, opiekunów, praktycznych nauczycieli zawodu dla innych, szczególnie młodszych lub mniej doświadczonych współpracowników, w swoich zakładach pracy. Mentoring w projekcie był także ukazywany jako jeden ze sposobów utrzymania osób po pięćdziesiątce na rynku pracy.

Adresatami projektu byli:

  • jako odbiorcy wsparcia: pracownicy w wieku 50+ z całego województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentujący szerokie i zróżnicowane spektrum branżowe (małe i średnie firmy, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne)
  • jako użytkownicy modelu: reprezentanci pracodawców, specjaliści ds. kadr, instytucje rynku pracy, doradcy zawodowi, coache, trenerzy

Główne działania projektu obejmowały:

  • szkolenie umiejętności mentorskich: intensywny, wielomodułowy kurs przygotowujący do pełnienia roli mentora w firmie.
  • warsztaty umiejętności osobistych (zarządzanie stresem, zdrowie, relaksacja)- bilans kompetencji zawodowych i osobistych.
  • praktykę mentorską: wykorzystanie zdobytej wiedzy w środowisku pracy przy wsparciu realizatora projektu
  • opracowanie produktu finalnego: podręcznika wdrożeniowego mentoringu opartego na praktycznych doświadczeniach projektu, adresowanego do ww. grup użytkowników.
  • upowszechnianie wypracowanego modelu mentoringu poprzez szkolenia, kampanię medialną, spotkania lobbingowe, wizyty studyjne- konkurs dla pracodawców „Mistrz Zarządzania Wiekiem”.

Idee projektu będą kontynuowane przez Fundację Gospodarczą Pro Europa także po jego zakończeniu – służyć będzie temu powołane przez nas Centrum Badań i Edukacji 50+, którego aktywność skupi się na monitorowaniu sytuacji osób w tym wieku na rynku pracy i opracowywaniu adekwatnej do potrzeb ich oraz pracodawców oferty kształcenia i rozwoju zawodowego.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close