Aktywny III profil w powiecie mławskim

mazowsze

„Aktywny III profil w powiecie  mławskim”  

Okres trwania projektu: 01.11.2017 r. – 31.10.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 324 372, 80 zł,w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 059 498, 24 zł.Projekt partnerski PUP Mława(Lider) i Fundacja Gospodarcza Pro Europa (Partner).

pup Mławapro_europa_logo_4_kolor_v1

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 95 os ( 56K 39M) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej w okresie 01.11.17-31.10.19. Grupę docelową projektu stanowi ogółem 95 os (56K, 39M) z ustalonym III profilem pomocy pozostających bez pracy w powiecie mławskim i zarejestrowanych w PUP w Mławie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Pierwszym elementem wsparcia będzie realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Następnie realizowane będą instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym w postaci szkoleń zawodowych umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników oraz instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym takie jak: staże zawodowe , subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W projekcie zastosowane zostaną także działania uzupełniające w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w postaci sfinansowania kosztów dojazdu. Osiągnięte zostaną między innymi następujące wskaźniki rezultatu : 1.Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -50 ( 30K,20M), 2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu-66 ( 39K,27M), 3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 29 ( 17K, 12M) oraz wskaźniki produktu.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close