2.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nabycie kompetencji przez pracowników i współpracowników Fundacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i działań na rzecz włączenia grup wykluczonych, w tym imigrantów w życie społeczne i zawodowe Kraju w wyniku dualnego szkolenia zawierającego w sobie teoretyczno-informacyjne moduły oraz zajęcia praktyczne prowadzone na konkretnych przykładach. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w organizacjach i instytucjach zajmujących się włączeniem społecznym i wykorzystujących różne narzędzia aktywizacji w praktyce. Odbywać się to będzie przez mentorów w oparciu o rzeczywiste przypadki i sytuacje.

program-szkolenia

HARMONOGRAM PROJEKTU:

DZIAŁANIE IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
PROGRAM SZKOLENIA SZKOL.
HARONOGRAM SZKOLENIA
REKRUTACJA
NEGOCJACJE UMOWY PARTN.
PODPISANIE UMOWY PARTN.
UMOWA Z UCZEST.
WYKONAWCY SZKOLEŃ
PRZYGOTOWANIE KULT.JĘZYKOWE
MOBILNOŚĆ
EWALUACJA
UPOWSZECHNIANIE
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. HISZPANIA

„Lepsze jutro-metody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wykluczonych” – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Edukacja dorosłych. Dofinansowanie projektu z UE: kwota 61 793,83 zł.

LIDER

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL – Hiszpania

TERMIN

01.09.2018 r. –  31.08.2019 r.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close