Zaproszenie na Konferencję

Dokumenty projektu:

Informator zawodowców

Grecja – system edukacji

Tajemnice wina

Projekt

Polska i Grecja gościnne, jak zawsze – innowacje, organizacja, metodyka kształcenia zawodowego pracowników dla hoteli, restauracji, usług gastronomicznych i sommelierstwa.

Lider

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Instytucja przyjmująca

IDEC – AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA  – Grecja

Termin

 01.12.2016 r. – 31.05.2018 r. / 18 m.

Projekt zakończony.

Opis i cele Projektu:

 • Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia przyszłych kadr w obszarze usług hotelarsko-gastronomicznych i sommelierskich. Ponadto udział w projekcie winien pozwolić na wdrożenie nowych metod i programów szkoleniowych przez Fundacje oraz wspólpracujące z nią firmy szkoleniowe i instytucje publiczne.
  Celami szczegółowymi projektu są:
  1. Identyfikacja mocnych i słabych stron systemu przygotowania zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych i sommelierskich.
  2. Identyfikacja nowych możliwości biznesowych związanych z organizacją wsparcia młodych ludzi chcących zdobyć zawód lub tylko dodatkowe kwalifikacje pozwalające na mobilność zawodową adekwatność umiejętności w obszarze całej Europy.
  3. Identyfikacja modelu integracji populacji osób młodych i zmiany ich kwalifikacji z uwzględnieniem różnorodności kulturowej Europy.
  4. Identyfikacja systemu organizacji i funkcjonowania różnych form szkolnictwa dla osób świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne, restauracyjne i sommelierskie.
  5. Zapoznanie się z rządowym wsparciem dla edukacji formalnej i pozaformalnej na rzecz usług hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych i sommelierskich.
  W projekcie weźmie udział 10 osób, 6 osób to nauczyciele, którzy kształcą dorosłych i młodzież pełnoletnią, w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych i sommelierskich , 4 osoby to kadra organizująca i nadzorująca realizację kształcenia i szkoleń.
  W ramach projektu przeprowadzone będą następujące etapy:
  A) Etap wstępny obejmujący promocję projektu, rekrutację, spotkania organizacyjne
  B) Etap właściwy obejmuje m.in. przygotowanie wymiany, spotkanie przed wyjazdem, wymiana, spotkanie podsumowujące
  C) Etap walidacyjny obejmuje m.in. zebranie dokumentacji, organizację seminarium końcowego, upowszechnianie i przygotowanie sprawozdania, wytycznych metodycznych i dydaktycznych kształcenia.
  Działania projektu będą trwać od 01.12.2016r do 31.05.2018 r i będą dotyczyły:
 • Grudzień 2016 – Styczeń 2017 Promocja: Opublikowanie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Przekazanie informacji beneficjentom dotyczących projektu: cele i zasady projektu, warunki udziału w projekcie.
 • Styczeń 2017 Przygotowanie umowy między partnerami – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Luty 2017 Powołanie zespołu Sterującego – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.   Marzec – Kwiecień 2017 Rekrutacja uczestników – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Maj – Czerwiec 2017 Techniczno-organizacyjne przygotowanie wizyty edukacyjnej. Podpisanie umów z uczestnikami.
 • Czerwiec – sierpień 2017 r.Przygotowanie kulturowe i językowe – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Sierpień 2017 Spotkanie przed wyjazdem do Aten – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Wizyta w dniach 17-30 Wrzesień 2017 – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa plus Partner.
 • Październik 2017 Spotkanie podsumowujące – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Październik – Listopad 2017 Zebranie dokumentacji, wydanie zaświadczeń (Europass-Mobilność) potwierdzających udział w szkoleniach w Grecji – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa plus Partner.
 • Grudzień 2017 Organizacja seminarium podsumowującego – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.
 • Grudzień 2017 – Maj 2018 Upowszechnienie rezultatów – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa plus Partner.
 • Maj 2018 Sprawozdanie z projektu – odpowiedzialna Fundacja Gospodarcza Pro Europa.

1. Opracowanie projektu organizacji , wytycznych metodycznych i dydaktycznych na potrzeby samorządu gminnego w Polsce na podstawie innowacyjnych doświadczeń Grecji.
2. Opracowanie uzupełniających modułów do programów szkoleniowych dla osób zainteresowanych edukacją formalną i pozaformalną na rzecz usług hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych i sommelierskich.
3. Wydanie informatora na temat doświadczeń Greckich w organizacji i realizacji kształcenia na rzecz usług hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych i sommelierskich dla podmiotów realizujących kształcenie w województwie kujawsko-pomorskim.

Regulamin i lista rankingowa do wglądu w biurze Fundacji.

Logo pro europa
idec_logo

Przed wyjazdem do Grecji prowadziliśmy przygotowanie kulturowe i językowe. Harmonogram przygotowania do wglądu

w biurze Fundacji

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close