„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

RPO-rynek pracy otwarty dla wszystkich, to tytuł projektu partnerskiego, którego Liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. Partnerami tego projektu są:

– Fundacja Gospodarcza Pro Europa

– GOPS Czarna Dąbrówka.

Projekt skierowany do: osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP Bytów z ustalonym I lub II profilem pomocy) po 30 roku życia należących do grup: kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu mogą liczyć na: udział w warsztatach z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia grupowe i indywidualne, staże i prace interwencyjne.

Jednym z zadań Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Projekcie jest prowadzenie warsztatów równościowych raz grupowego job-coachingu dla uczestników.

Job-coaching jest spotkaniem się na sesji job-coacha i klienta. Chcą oni opracować najlepsze rozwiązania pozwalające na zbudowanie ścieżki rozwoju zawodowego lub znalezienia pracy. Jednak Coach jest tu jedynie swego rodzaju medium, katalizatorem wypracowani przez klienta lub grupę klientów jego drogi rozwoju. Należy pamiętać, że to klient ma zasoby i może zbudować w sobie motywację pozwalające doprowadzić do skutecznego końca jego planu życiowe i zawodowe. Ważną rolą w działaniu jaką dobry coach wykonuje jest doprowadzenie osoby coachowanej z realizacji jej celów zawodowych. Tu pojawiają się różne dodatkowe wymagania wobec coacha (np. żeby był doradcą zawodowym lub psychologiem.

Projekt trwać będzie do 01.10.2017 r. a jego celem głównym jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Harmonogram naszych zadań w projekcie w 2016 r.

Grupa Listopad 2016
I

Miastko- ul. Sikorskiego1

21 22 23 24 25 28
Coaching grupowy (5H) 8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (5H) 13.00-18.00

Coaching grupowy (5H) 8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (5H) 13.00-18.00

warsztat pn. Mars i Wenus (5H)

8.00-13.00

Teresa Rożankowska

 

II  1, Bytów – ul. Młyńska 8 warsztat pn. Mars i Wenus (5H)               13.30–18.30

Teresa Rożankowska

 

Coaching grupowy (5H)8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (5H)13.00-18.00

 

Coaching grupowy (5H)8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (5H) 13.00-18.00

 

Wspólna, Uzupełnienie  dla niepeł. (4H)

8.00-12.00

  Grudzień 2016
III  Bytów 5 6 7 8 9 12
Coaching grupowy (5H) 8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (5H) 13.00-18.00

Coaching grupowy (5H) 8.00-13.00

Uzupełnienie  dla niepeł. (4H) 13.00-17.00

warsztat pn. Mars i Wenus (5H)

8.00-13.00

Teresa Rożankowska

 

IV  Miastko warsztat pn. Mars i Wenus (5H)

13.30-18.30

Teresa Rożankowska

 

Coaching grupowy (5H)

8.00-13.00

 

Coaching grupowy (5H)

8.00-13.00

 

 

Lider Projektu – Powiatowy Urząd Pracy  w Bytowie

Partner – Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Partner – OPS w Czarnej Dąbrówce

 

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close