OWES Słupsk

PROJEKT

Od 01.04.2013 roku realizowaliśmy w partnerstwie Projekt  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Liderem partnerstwa była: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, a członkami byli obok Fundacji Gospodarczej Pro Europa, także:  Starostwo Powiatowe w Słupsku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie.

Każdy z partnerów dysponował bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz  aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki temu projekt mógł być prowadzony w sposób kompetentny (Lider i partnerzy stanowili Grupę Sterująca projektu) i transparentny (działania, regulaminy zapytania ofertowe umieszczane były na stronach Lidera lub partnerów). Taka forma działań, w której wszyscy członkowie partnerstwa są traktowani równo i z należytym szacunkiem oraz odpowiadają za realizację powierzonych im zadań pozwalała sprawnie i  w sposób zgodny z Wytycznymi MRR świadczyć usługi w projekcie.
Projekt przewidywał świadczenie usług  dla instytucji publicznych i niepublicznych oraz osób indywidualnych (pracujących i bezrobotnych) na terenie 7 powiatów subregionu południowego i słupskiego w powiatach: chojnickim, człuchowskim, kościerskim, lęborskim, bytowskim, słupskim, m. Słupsk.

Projekt był realizowany w okresie: 01.04.2013 – 31.05.2015

Celem projektu był rozwój ekonomii społecznej.
Projekt składał się z 4 zadań głównych.

Zadanie 1 – Budowanie sieci wsparcia i promocji ekonomii społecznej:  świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych i animację dla wszystkich podmiotów publicznych i niepublicznych oraz osób indywidualnych, szczególnie osób bezrobotnych, zainteresowanych ekonomią społeczną,
Zadanie 2 – Prowadzenie bloku szkoleniowo – doradczego  przygotowującego do utworzenia spółdzielni socjalnych: udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego dla podmiotów oraz osób fizycznych chcących utworzyć spółdzielnie socjalne lub przystąpić do już istniejących, pisanie biznesplanów, udzielanie dofinansowania do rozpoczęcia działalności sp-ni   socjalnych.
Zadanie 3 – Organizacja szkoleń zawodowych:  szkolenia zawodowe niwelujące mankamenty kwalifikacyjne u osób chcących założyć spółdzielnię socjalną.
Zadanie 4 – Poszukiwanie oraz testowanie źródeł finansowania dla wszystkich instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz finansowania przedsiębiorstw społecznych.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close