Seminarium szkoleniowe

We wtorek i środę (15.04.2014 r. / 16.04.2014 r.) odbędzie się Seminarium szkoleniowe

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych – możliwości adaptacji rozwiązań brytyjskich w Polsce

którego prowadzącą będzie - Debbie Hilton, Dyrektor Crisis UK w Londynie.

Seminarium realizowane jest w ramach większego, partnerskiego projektu “Dach nad twoją przyszłością” , którego liderem jest Fundacja.

Program:

Wtorek

9:00 Powitanie uczestników, obejrzenie siedziby Schroniska, prezentacja powitalna MOPR, krótkie spotkanie z mieszkańcami

10:00-13:00 Sesja szkoleniowa (z przerwami na kawę w trakcie)

 • działalność i osiągnięcia Crisis UK
 • brytyjski model instytucjonalny wsparcia osób bezdomnych
 • charakterystyka grup docelowych, metody docierania do potencjalnych klientów

13:00-13:30 Przerwa 

13:30-16:00 Sesja szkoleniowa (z przerwami na kawę w trakcie)

 • działania prozatrudnieniowe dla osób bezdomnych
 • podejście coachingowe
 • szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy
 • przykłady sukcesów – dobrych praktyk
Środa

11:00-13:00 Sesja szkoleniowa (z przerwami na kawę w trakcie)

 • wsparcie mieszkaniowe osób bezdomnych
 • pomoc mieszkaniowa – i co dalej?
 • wspieranie klientów w utrzymaniu mieszkań

13:00-13:30 Przerwa

13:30-16:00 Sesja szkoleniowa (z przerwami na kawę w trakcie)

 • przedsiębiorczość społeczna jako instrument aktywizacji osób bezdomnych
 • model funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego Crisis Skylight Cafe