ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA OTWARTE W KWIETNIU I W MAJU


KONFERENCJA
„Nowa perspektywa finansowa dla organizacji pozarządowych,
jednostek samorządu terytorialnego i biznesu”

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa ma zaszczyt zaprosić na Konferencję objętą Patronatem Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego:
„Nowa perspektywa finansowa dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i biznesu”

organizowaną 22.04.2015 roku w Grudziądzu (ul. Portowa 8, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu)

Zaproszeni prelegenci dostarczą uczestnikom nowej wiedzy z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, powiedzą o Krajowym Funduszu Szkoleniowym oraz współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej w biznesem.

Konferencję uświetni występ Zespołu Wokalnego „Chabry”, a na oddzielnych stoiskach swoje dokonania zaprezentują Spółdzielnie Socjalne utworzone w ramach realizowanego przez nas projektu oraz PESy działające na terenie subregionu grudziądzkiego.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

W załączeniu:
Zaproszenie na konferencję
Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram konferencji

 


 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa zaprasza na szkolenia otwarte!

 


 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. Nowelizacja obowiązujących przepisów.”


Miejsce realizacji szkoleń:

Toruń, Hotel Copernicus****, termin: 28.04.2015 r. 

Termin składania zgłoszeń – 24.04.2015 r.

Cena szkolenia: 549 zł/os. 

Uwaga! Przy zgłoszeniu większej ilości osób z tej samej instytucji cena szkolenia wynosi 499 zł/os.

  

Trenerzy: 

Maria Duczmal - wieloletni pracownik resortu środowiska, w tym jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska. Obecnie zatrudniona jako radca prawny w Departamencie Gospodarki Odpadami. Przewodnicząca resortowego Zespołu ds. nowelizacji ustawy o odpadach, który przygotował rządowy projekt obecnej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 


Zapewniamy: koszt wykładów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad w trakcie szkolenia.

                                                                                                                                          

Wszystkie informacje na temat szkoleń znajdziecie Państwo w załącznikach do niniejszego maila oraz pod numerami tel.: 56 658 59 09 oraz 531 550 298.

Do pobrania:

Oferta

Formularz zgłoszeniowy

 


 

„Kontrola zarządcza”


Miejsce realizacji szkolenia: Sala szkoleniowa Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin

Termin: 18.05.2015 r.

Trener:  Marcin Dublaszewski - Audytor wewnętrzny mający wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby Cywilnej.

 

Cena szkolenia: 468 zł/os.

Uwaga! Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji udzielamy 15% dodatkowego rabatu.

Przypominamy również o możliwości refundacji nawet do 80% kosztów szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie obejmuje  osoby w wieku 45+.

Wszystkie informacje na temat szkolenia znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach

oraz pod nr tel.: 56 658 59 09 lub 533 42 45 48

Do pobrania:

oferta

formularz


"Nowe obowiązki gmin w związku z wejściem w życie nowej ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności i Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego"


Miejsce realizacji szkoleń: Toruń, Hotel Copernicus****, ul. Bulwar Filadelfijski 11, 

Termin: 24.04.2015 r.

Zapewniamy: koszt wykładów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad w trakcie szkolenia.

Trenerzy:  Doświadczeni praktycy, będący pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego


Cena szkolenia: 489 zł/os

Cena szkolenia po rabacie: 415 zł/os. 

Uwaga! W przypadku skierowaniu dwóch osób z jednej instytucji udzielamy dodatkowego rabatu.

                                                                        
Wszystkie informacje na temat szkolenia znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach 

oraz pod numerami tel.: 56 658 59 09 oraz 531 550 298

Do pobrania:

oferta

formularz zgłoszeniowy