PRACA W FUNDACJI

Fundacja zatrudni kreatywnych, komunikatywnych, pracowitych i samodzielnych  ludzi z wyższym wykształceniem w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym.

Rozwijamy nowe kierunki działalności statutowej (tworzymy kolejny ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, centrum aktywizacji zawodowej i mentoringu 50 +) i gospodarczej (nowe profile szkoleń, agencja pośrednictwa pracy, szkoły). Szukamy pośredników , szkoleniowców trenerów umiejętności i zawodów. Zapraszamy wolontariuszy , osoby chcące zmienić kierunek swego życia zawodowego. Każda forma współpracy jest możliwa. Dajemy wsparcie i wartość dodaną do Waszych pomysłów. Możemy wspólnie pisać projekty, zakładać biznes społeczny, organizować wyjazdy studyjne i wymianę międzynarodową. Chcemy wspierać potrzebujących i pomagać startup'om.Szukamy partnerów i konsorcjantów, możemy być partnerami i konsorcjantami.