Akademia Pro Europa prowadzona przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w dniu 1 października 2014 r. uzyskała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o numerze DPS-VI-51111-6988-115-MJ/14  na organizowanie i prowadzenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej faxem na numer: 56-658-59-09, skanem na adres: szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.

Uwaga! Osoby w wieku 45 + mogą skorzystać z dofinansowania szkolenia z Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie wynosi 80%.

Więcej informacji o specjalizacji oraz o dofinansowaniu otrzymacie Państwo pod numerami telefonów: 531-550-298 oraz 533-665-339.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!