Fundacja Proeuropa na Facebooku
Aktualne nabory!


Super okazja !

Zapraszamy na praktyczne warsztaty szkoleniowe

„PRAWIDŁOWE I EFEKTYWNE PRZYGOTOWANIEI PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE USTAWY PZP”

więcej...

Formularz zgłoszeniowy                                                   

U nas największa zdawalność !

Specjalizacja z zakresu                                   

ORGANIZACJI POMOCY  SPOŁECZNEJ!

Zapisz się już dziś!
Początek 19.09.2015 r.
Opiekunka specj. : Halina Jankowska tel.: 533 665 339
Zgoda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
o numerze DPS-VI-51111-6988-115-MJ/14  na
prowadzenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

więcej...

Formularz zgłoszeniowy

Wyjątkowe szkolenie!

"ASYSTENT RODZINY"

Data rozpoczęcia: 12-13.09.2015 r.
Ramowy program szkolenia (230 h)
i  trenerzy zatwierdzeni przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej !

Szkolenia w Mławie i w Toruniu!

 

więcej...

Szczegółowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Opiekunki szkolenia:
Halina Jankowska,
tel.  533 665 339 ( Toruń)
Monika Domagała
tel.: 533 665 491 ( Mława )

U nas najlepiej!

SZKOLENIA WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE
Z ZAKRESU BHP

Miejsce szkoleń: sala szkoleniowa Fundacji, ul. Warszawska 4/11 Toruń
Termin szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb.
Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:
gwarancja bezpiecznej pracy oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
wyższy poziom świadomości z zakresu
pierwszej pomocy oraz postępowania w razie wypadku,
mniejsza liczba wypadków przy pracy,
chorób zawodowych oraz osób pracujących w warunkach zagrożenia.

więcej ...