Projekt partnerski „Czas na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców z obszarów rewitalizowanych w gminie Więcbork”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

pobrane(2) Lista zakwalifikowanych 29.03.22

Lista zakwalifikowanych 31.03.22

 

Projekt „Czas na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców z obszarów rewitalizowanych w gminie Więcbork”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność, 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nr RPKP.11.01.00-04-0007/17. Całkowita wartość projektu: 158 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 15 osób (9K,
6M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy
Więcbork, w oparciu o zastosowane instrumenty aktywnej integracji.

Zaplanowane działania w ramach niniejszego projektu odpowiadają na zdiagnozowane
potrzeby ujęte LSR, w ramach której konieczne jest podejmowanie działań mających na
celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń zgodnie z celem
szczegółowym: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i
społecznej mieszkańców obszaru LSR.

Aktywną integracją objętych zostanie 15 mieszkańców Gminy Więcbork (9K, 6M).
Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym odbywa się w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR)
przygotowanej dla każdego UP z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej,
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Aktywizacja społeczna – warsztaty i treningi
2. Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe oraz kursy/szkolenia

Regulamin rekrutacji                                      Formularz rekrutacyjny           logo_jubileuszowe_1      

      Bez tytułu                                      Bez tytułu

                                 

   

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close