II Edycja „Konkurs na Koordynatora klubu seniora”Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Portrait of happy senior beautiful woman in autumn park

Marszałek HERB PION

WYNIKI II EDYCJI KONKURSU

W następstwie dokonania oceny merytorycznej przedstawionych dokumentów opisujących poszczególne aktywności oraz działalność klubową Kapituła postanowiła uhonorować wszystkich laureatów bez dokonywania oceny kolejności zdobytych punktów, gdyż różnice miedzy uczestnikami nie były duże a wszyscy wykazali się inicjatywą, kreatywnością i optymistycznym podejściem do swoich działań. Kapituła jest pod wrażeniem zaangażowania i entuzjazmu liderów klubów.

  • Centrum Aktywności Seniora w Stanominie – lider Natalia Nytko
  • Klub Seniora „Sami swoi” w Świerczynkach – lider Teresa Lewandowska
  • Klub Seniora w gminie Lisewo – lider Danuta Bober

 

 

UWAGA! Wydłużyliśmy termin składania wniosków w konkursie do końca lipca.

ZAŁOŻENIA II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPIEJ PROWADZONY KLUB SENIORA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM.

Seniorzy, czyli grupa osób, których wiek (w odniesieniu do kobiet to 60 lat, a mężczyzn 65 lat) pozwala przejść na emeryturę, to powiększająca się liczebnie część populacji naszego społeczeństwa. Wobec nieuniknionych zmian populacyjnych konieczne jest organizowanie, kontynuowanie  i inicjowanie różnorodnych pomysłów na rzecz utrzymania aktywności osób na emeryturze. Szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej ma aktywność społeczna i zawodowa seniorów w pierwszym okresie, między odejściem na emeryturę a 75 rokiem życia.

Działania klubów i centrów seniora  mają:

– zmotywować do przedłużenia aktywności zawodowej lub podjęcia jej ponownie w innym wymiarze i rodzaju,

– utrzymać aktywność społeczną lub zwiększyć ją dzięki posiadaniu większego zasobu czasu oraz motywacji,

– zapobiegać wszelkiego rodzaju wykluczeniu, w tym samotności,

– utrzymać sprawność psychiczną i fizyczną osób starszych,

– promować działania proekologiczne i wspierać otwarcie dla różnorodności.  

Kluby i centra seniora odgrywają w realizacji powyższych zadań bardzo ważną rolę. Jednak o jakości działania klubów decydują takie elementy jak zasoby finansowe przeznaczone na ich prowadzenie, wsparcie ze strony społeczności lokalnej, w tym samorządu oraz ciekawy program działania i szeroki obszar oddziaływania. Wszystko to jednak nie jest możliwe bez czynnika ludzkiego zapewniającego sprawne zarządzanie, koordynowanie działań aktywizacyjnych i monitorowanie wydatków.

Fundacja Gospodarcza zdając sobie sprawę z ważności pracy osób kierujących klubami ogłasza II edycję konkursu na najlepszego koordynatora klubu lub centrum seniora.

JEST TO JEDEN Z ELEMENTÓW PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „WIGOR – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora.” PROJEKT JEST REALIZOWANY W PROGRAMIE erasmus +

Promocja klubów, przy okazji konkursu, oraz możliwość nabycia dodatkowych kompetencji przez udział w opłaconych przez Fundację wyjazdach studyjnych jest rzeczywistym wkładem w podwyższenie jakości działań na rzecz seniorów, daje szanse zdobycia nowych umiejętności i faktycznej realizacji zasady LLL  w ramach Unii Europejskiej. Wizyty studyjne, spotkania w innych klubach seniora w kraju i za granicą pozwalają uzyskać wartość dodaną w związku z realizacją konkursu. Pracownicy, Edukatorzy i Koordynatorzy klubów seniora mieli okazję uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych poświęconych poznaniu oraz obserwacji działania klubów w Niemczech, Francji, na Malcie i Portugalii. Regulamin konkursu zapewnia uhonorowanie pracy osoby kierującej klubem i pozwala także na skorzystaniu samych seniorów z dodatkowych ofert aktywizacyjnych finansowanych ze środków statutowych naszej Organizacji.Fundacja Gospodarcza Pro Europa ma za sobą doświadczenie w prowadzeniu 7 klubów i centrów seniora w naszym województwie i stąd bierze się nasza chęć promocji i wsparcia aktywizacji seniorów przez organizację konkursu. Na poziomie Unii Europejskiej tak pojęta aktywizacja seniorów wpisuje się w koncepcję współtworzenia usług świadczonych w interesie ogólnym, konkretnie usług społecznych i zdrowotnych przez obywateli i ich organizacje, jako elementu demokracji uczestniczącej.

TERMIN II EDYCJI KONKURSU  

W dniu dzisiejszym ogłaszamy otwarcie II Edycji Konkursu a zgłaszanie kandydatów trwać będzie do 22.06.2023 r. W tym czasie będziemy promować przedsięwzięcie na forach internetowych oraz w korespondencji mailowej do samorządów, ośrodków pomocy społecznej, klubów seniora działających  w województwie , urzędów pracy i uniwersytetów trzeciego wieku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lipca 2023 r. Zapraszamy do udziału

UWAGA! ZGŁASZANIE KANDYDATÓW  DOKONUJE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ LUB NA ADRES: konkurs@fundacja-proeuropa.org.pl z tytułem: „Konkurs na Koordynatora klubu seniora”

 

Regulamin II edycji konkursu                     1.Formularz zgłoszeniowy

Konkurs sommelierski
Viva il Vino

Glasses with different wines on blurred background, closeup

Fundacja Gospodarcza Pro Europa zaprasza do wzięcia udziału w
I edycji Konkursu Sommelierskiego. Odbędzie się on dnia 25/05/2023 r. w Hotelu Filmar

Początek  o godz. 10.00

  1. Do kogo adresowany: Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół gastronomicznych, tj. techników lub zasadniczych szkół zawodowych, branżowych kształcących w zawodach gastronomicznych, kelnerów, sommelierów, pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej z województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach działalności statutowej Fundacji, której celem jest m.in. działalność na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji
  2. Cel główny: Celem Konkursu jest wybór spośród uczestników laureata, który uzyska możliwość zagranicznego wyjazdu do ośrodków sommelierskich, winnic na południu Włoch oraz nabędzie  możliwości poszerzenia wiedzy teoretyczno -praktycznej z dziedziny sommelierstwa w krajach Unii Europejskiej. Ponadto laureat konkursu będzie miał możliwość współpracy z Centrum Sommelierstwa utworzonym przez Fundację Gospodarczą Pro Europa
  3. Ilość uczestników oraz termin nadsyłania zgłoszeń: Ilość uczestników ograniczona jest jedynie warunkami lokalowymi koniecznymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
    * decyduje kolejność zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń upływa 12.05.2023

  1. Zasady konkursu: 3- etapowość konkursu szczegółowo opisana w regulaminie
  2. Nagroda: I nagroda – 6 dniowy pobyt w Bari oraz regionie Apulia we Włoszech

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I edycja konkursu sommelierskiego Viva il Vino!

Regulamin konkursu sommelierskiego

KONKURS LITERACKI DLA SENIORÓW

StockSnap_NAOWFGI5EF

LISTA LAUREATÓW KONKURSU LITERACKIEGO DLA SENIORÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NASZĄ FUNDACJĘ
Adamska B.
Brudek E.
Charmuszko T.
Chmielewska W.
Gabor A.
Gąsiorowska S.
Grubich U.
Gumowska H.
Karniej A.
Kozakowski J. C.
Lewandowski J.
Mazurkiewicz B.
Mikulski W. J.
Morawska K.
„Sarna”
Mytnik W.
Nagórska H.
Poniatowska M.
Sękowska A.
Sowa G. A.
Wilanowski J.
Wilczek G.
Wilson A.
Wrzesińska J. T.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY I SKŁADAMY GRATULACJE LAUREATOM. TERAZ PORA NA KSIĄŻKĘ!

Fundacja ogłasza konkurs literacki dla uczestników naszych klubów seniora i innych chętnych do udziału w nim seniorów. Zapraszamy do przesyłania nam krótkich opowiadań, wspomnień, bajek i innych utworów literackich, które piszecie dla siebie, wnuków lub po prostu do szuflady… Najciekawsze opublikujemy w zbiorowym wydaniu i ładnej oprawie udostępniając wszystkim zainteresowanym. Oprawę graficzną obiecała nam zrobić jedna z naszych edukatorek, Pani Agata. Autora najlepszego utworu literackiego zaprosimy na wspólny wyjazd do klubów seniora w jednym z Państw UE. W ten sposób chcemy promować i wspierać aktywność seniorów w obszarze kultury i współpracę europejskich organizacji pozarządowych. ZAPRASZAMY ! Na prace czekamy do 31.08.2023 r.

JEST TO JEDEN Z ELEMENTÓW PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „WIGOR – podwyższenie kompetencji edukatorów i kadry zarządzającej w klubach i centrach seniora.” PROJEKT JEST REALIZOWANY W PROGRAMIE erasmus +

Poniżej regulamin konkursu.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close