Projekt „FOCUS: aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim” dotyczył problematyki pracy socjalnej, pomocy/opieki społecznej oraz polityki społecznej, w tym modelu APS (aktywnej polityki społecznej).

Zaplanowane w nim analizy i badania o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym, zostały przeprowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Kluczowym problemem, jakiego dotyczy projekt, można by określić jako bariery wdrażania założeń aktywnej polityki społecznej (APS) w praktyce funkcjonowania instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Ogólnym celem projektu stanowiło upowszechnianie i usprawnianie wdrażania w regionie (w wymiarze praktycznym i edukacyjnym) aktywnej polityki społecznej i pracy socjalnej. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:

  • dostarczenie kluczowym środowiskom (instytucjom polityki społecznej i jednostkom pomocy społecznej, organizacjom i  władzom samorządowym) aktualnej, szczegółowej wiedzy na temat stanu, szans i barier APS w Kujawsko-Pomorskiem poprzez przeprowadzenie badań naukowych;
  • dostosowanie gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie kujawsko-pomorskim do standardów APS poprzez ich analizę i ocenę;
  • dostosowanie ścieżek edukacyjnych i dokształcania pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim do wyzwań związanych z realizacją APS poprzez opracowanie nowych programów kształcenia i modelu kompetencji.

Warto podkreślić, że założenia projektu były zgodne z głównym celem PO KL, jakim jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a także z celami strategicznymi, takimi jak przede wszystkim zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa, jak również – pośrednio – podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, czy też zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Ponadto cele projektu wpisywały się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarówno w zakresie diagnozy, jak i działań.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close