ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT.

 

Szanowni Państwo,  z przyjemnością informujemy o terminie rozdania dyplomów uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Uroczystość rozdania dyplomów odbędzie się 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Toruniu.
Więcej szczegółów w załączonym piśmie.

WAŻNE! Prosimy o e-mailowe potwierdzenie przybycia na adres szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl

Rozdanie dyplomów specjalizacja

Było trochę papierkowej roboty ale się udało…ZAPRACOWANA

08.04.2017 r. ruszyła II Tura specjalizacji!

Przedstawiamy Państwu Harmonogram zjazdów  II Tury. Listy rankingowe uczestników także posiadamy lecz nie chcemy ich pokazywać bez zgody samych zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem i p. Martą tel. 533665340

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Specjalność:

-praca socjalna z osobami uzależnionymi,

-praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy,

-praca socjalna ze społecznościami lokalnymi,

-praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Zajęcia pierwszego dnia realizowane będą w godzinach: 9:00 – 16:15

Zajęcia drugiego dnia realizowane będą w godzinach: 8:45 – 16:00

Specjalizacja II stopnia dla pracowników socjalnych

Uruchamiamy rekrutację do projektu

„Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej”

realizowanego w partnerstwie  Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Toruniu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Cel główny projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 188 osób, w tym 151 K i 37 M zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników inst. pomocy i integracji społecznej w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do 31.03.2018r roku.

Czas trwania projektu: 2016-06-10 do: 2018-03-31

Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w Programie: 188 w tym co najmniej:

 • 30 osób z woj. zachodniopomorskiego,
 • 68 osób z województwa pomorskiego,
 • 40 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,
 • 50 osób z województwa wielkopolskiego. 

Szkolenia odbywać się będą w Toruniu i Szczecinie w zależności od specjalności:

 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi (Lider-Toruń)
 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (Lider-Toruń)
 • Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy (Lider-Toruń)
 • Praca socjalna ze społecznościami lokalnymi (Lider-Toruń)
 • Praca socjalna z osobami starszymi (Partner-Szczecin)
 • Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (Partner-Szczecin)
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi (Partner-Szczecin)

Uczestnicy:

– kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający wszystkie warunki uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem udziału jest:

 • umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu,
 • zatrudnienie na terenie makroregionu I obejmującego następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
 • skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • spełnianie przez uczestników wszystkich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zamianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zdać egzamin przed Komisją.
 • w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do tych, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013

Rekrutacja

 Etap I. Przygotowanie rekrutacji.

1. Opracowanie dokumentacji  rekrutacyjnej. Określenie sposobu zgłaszania się do projektu: osobiście, mailowo, faxem. Dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w formie oryginału/skanu/faxu/.

Etap II. Rozpoczęcie rekrutacji: od 21.06.2016r. do 05.08.2016r.

Etap III. Weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej.

1. Ocena formularzy zgłoszeniowych, weryfikacja poprawności nadesłanych formularzy pod kątem formalnym przez komisję rekrutacyjną.

2. Kryteria rekrutacji wraz z punktami premiującymi:

 • przesłanie formularza rekrutacyjnego w ustalonym terminie + 1 pkt,
 • osoby, które nie korzystały ze wsparcia I stopnia w ramach projektów finansowanych z POKL  + 1 pkt,
 • osoby, które nie korzystały ze wsparcia II stopnia w ramach projektów finansowanych z POKL  + 1 pkt,
 • osoby, które mają podpisaną umowę z pracodawcą co najmniej do końca 2018 r + 1 pkt

3. Osoby będą weryfikowane w kolejności zgłoszeń. O przyjęciu do projektu, uczestnicy zostaną poinformowani osobiście/ telefonicznie lub pisemnie.

4. Opublikowanie listy zakwalifikowanych kandydatów do projektu. Podział na grupy wg. specjalności na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Etap IV. Zakończenie rekrutacji.

1. Zakończenie procesu rekrutacji. Podsumowanie list rankingowych.

2. Opracowanie planu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup i uczestników projektu.

Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze projektu:
ul. Warszawska 4/7
87-100 Toruń tel.  533 665 339 lub 56 658 59 09
ul. Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

LISTA RANKINGOWA

Specjalność: Praca socjalna z osobami uzależnionymi

Specjalność: Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Specjalność: Praca socjalna z rozin z roblemem przemocy

Umowa

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

wiedza edukacja rozwój
uczelnia korczaka
ue - europejski fundusz społeczny
pro europa
specjalizacja II stopnia

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close