umk-logo

Z powodzeniem realizujemy Projekt IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 1.05.2017r. Fundacja jest administratorem Funduszu „WSPARCIE, INTEGRACJA, ROZWÓJ”.

Rekrutacja jest prowadzona w trzech Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego:

– Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia,

– Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu,

– Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

W każdym z urzędów przewidziano miejsce dla 15 osób bezrobotnych w wieku 50+. Celem projektu jest integracja z rynkiem pracy osób 50+ przy pomocy standardowych i niestandardowych form wsparcia, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy i przy współpracy publicznych i prywatnych służb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://impuls50plus.umk.pl/index.php

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia.

Projekt partnerski, którego Liderem jest UMK w Toruniu realizowany jest w ramach  IV osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: Współpraca ponadnarodowa. Partnerami krajowymi w projekcie są:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech”

partnerem zagranicznym jest Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.

Celem Projektu jest poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialości i zatrudnienia bezrobotnych 50+ poprzez
adaptację do warunków polskich, przetestowanie w 3 PUP na grupie 45 bezrobotnych i wdrożenie przez 18 PUP kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy w wieku 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach dotyczących aktywizacji i integracji, w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg, bez udziału której transfer, adaptacja, testowanie i wdrożenie nie byłyby możliwe.

Zadania Fundacji w projekcie  IMPULS 50+

Wydzielona zostanie osoba i zakres obowiązków, która będzie odpowiedzialna w imieniu  Fundacji za realizację zadań jej przypisanych:

 1. udział w spotkaniach organizowanych z przedstawicielami partnera zagranicznego,
 2. udział w konsultacjach dotyczących opracowanej strategii z partnerami projektu,
 3. opiniowanie opracowanej strategii,
 4. udział w konsultacjach dotyczących opracowanego programu szkoleń,
 5. udział w dyskusji nad wynikami testowania, konsultowanie kierunków modyfikacji i zmian niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania,
 6. konsultowanie i opiniowanie skorygowanej wersji opracowanego rozwiązania,08 Regulamin Funduszu
 7. udział w spotkaniach Grupy Sterującej,
 8. comiesięczne sporządzanie sprawozdania z pracy Konsultanta będącego pracownikiem Partnera i oddelegowanego do wykonywania czynności na rzecz realizacji Projektu,
 9. zapewnienie kadry realizującej zadania na poziomie nie niższym niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie,
 10. prowadzenie promocji projektu,
 11. dokonywanie wyboru podmiotów realizujących niestandardowe formy wspierania osób bezrobotnych 50+ uczestniczących w projekcie,
 12. prowadzenie pośrednictwa w zakresie nawiązywania kontaktów pomiędzy uczestnikami projektu i pracodawcami
 13. przeprowadzenie aktywizacji przez niestandardowe formy takie jak: próbki pracy, coaching, self-marketing, kurs prewencyjny.

Harmonogram luty 2018 r

Harmonogram marzec 2018 r

ueefs_l-kolor
ue

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close