Projekt

Młodzi na rynku pracy – problemy, zadania, perspektywy

Lider

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

Partner

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Instytucja przyjmująca

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia

Termin

01.06.16 – 01.06.17/ 24 m.

Projekt zakończony!

Cele

Projekt jest poświęcony problematyce bezrobocia wśród osób młodych, tj. do 30 roku życia oraz kwestii braku doświadczenia zawodowego tych osób i niedopasowania ich kwalifikacji do realnych potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest wyposażenie pracowników Urzędu Pracy w Chojnicach i Fundacji Gospodarczej Pro Europa z Torunia w takie umiejętności, aby mogli oni skutecznie i efektywnie wspierać osoby młode w procesie przekwalifikowywania się i poszukiwania zatrudnienie. Dowiedzą się też jak współpracować z innymi podmiotami na rynku pracy, zwłaszcza z pracodawcami i szkołami, aby monitorować coraz bardziej skutecznie zapotrzebowanie na kwalifikacje i z kilkuletnim wyprzedzeniem tworzyć listy zawodów, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie.

W projekcie weźmie udział 16 osób, 12 pracowników PUP i 4 Fundacji. Będą to osoby prowadzące szkolenia, opracowujące programy kształcenia praktycznego, realizujące dokształcanie w różnych formach dla bezrobotnych, głównie doradcy zawodowi, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów (zaangażowani m.in. w organizacje wymiany doświadczeń międzynarodowych), a także osoby pełniące funkcje doradcy klienta i opiekunowie stażystów. Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy projektu zostaną objęcie przygotowaniem kulturowym i językowym, aby mogli wstępnie zapoznać się z portugalskimi realiami i odświeżyć własne umiejętności językowe. Podczas mobilności zaplanowaliśmy wizyty i job shadowing w 12 instytucjach. Odwiedzimy szkoły o profilu zawodowym dla młodzieży i dorosłych, instytucję zarządzającą oświatą, urząd pracy, stowarzyszenie przedsiębiorców, a także kilka zakładów pracy, w których m.in. realizowana jest praktyczna nauka zawodu. Będziemy obserwować pracę nauczycieli, stażystów, praktykantów, porozmawiamy ze studentami i wykładowcami, spotkamy się z przedsiębiorcami i pracownikami odpowiedzialnymi za aktywizację zawodową. Dzięki kontaktowi z przedstawicielami różnych grup istniejących na portugalskim rynku pracy poznamy nie tylko stosowane tam metody i narzędzia działania na rzecz zatrudnienia, ale też opinie na temat ich skuteczności. Ustalimy w ten sposób z których wzorców warto korzystać oraz poznamy słabe strony stosowanych rozwiązań.

Efektem projektu będzie zwłaszcza wzrost poziomu obsługi klientów Urzędu i Fundacji, większa efektywność zatrudnieniowa szkoleń i staży, lepsze dostosowanie oferowanych programów kształcenia do potrzeb bezrobotnych i oczekiwań pracodawców. Dzięki trafnemu wyposażeniu młodych bezrobotnych w kwalifikacje, poprawi się też jakość przeprowadzanych przez nas rekrutacji na wolne stanowiska w zakładach pracy. Szybciej i skuteczniej będziemy mogli skontaktować bezrobotnych z pracodawcami, a dzięki temu zwiększy się ich zaufanie do organizatorów kształcenia i pośrednictwa pracy jakimi są Urząd i Fundacja. Bardziej skutecznie będziemy też mogli prowadzić doradztwo zawodowe dla osób, których sytuacja społeczna i życiowa jest bardziej skomplikowana i znalezienie przez nich pracy jest uwarunkowane wcześniejszym rozwiązaniem problemów osobistych.

pup chojnice
Logo pro europa
Associação Intercultural Amigos
EU flag-Erasmus+_vect_POS

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close