Nasze siedziby

toruń 004
20170724_092933[1]

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI BEZPOŚREDNIO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia, ul. Warszawska 4/7. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie,
• elektronicznie
Inspektor ochrony danych - Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Roman Chamier-Ciemiński. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: romancieminski.gdansk@gmail.com. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Fundację, w tym realizacji Pani/Pana praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw dotyczących RODO. Cele i podstawy przetwarzania Fundacja będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku udzielenia odpowiedzi na korespondencję ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w ramach kontaktu z korespondującym z Fundacja Klientem. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Fundacja, zgodnie z adresem pisma, zapytania, zgłoszenia. Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie zlikwidowane. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Polityka prywatności- Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały określone w naszej Polityce bezpieczeństwa oraz Polityce Prywatności http://fundacja-proeuropa.org.pl/o-nas/statut-rodo-dzialalnosc/

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close