Komunikacja z mediami

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządów kontaktujących się z mediami, radnych, działaczy organizacji politycznych i społecznych, pracowników działów PR i kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla.

Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie niezbędnych kompetencji ułatwiających komunikację i współpracę z przedstawicielami mediów – dziennikarzami, wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz przedstawicielami marketingu i promocji pracującymi na rzecz mediów. Szkolenie służy przełamywaniu barier, niechęci i lęku we wzajemnych stosunkach na linii pracownik samorządu, radny, polityk, pracownik firmy – media.

Jak zażegnać konflikt na linii dziennikarz – pracownik, który pojawia się na początku relacji?

Rola uświadomienia różnych celów, jakie mają do zrealizowania dziennikarze, pracownik, polityk, radny. Dobór słów, poprawność i spójność wypowiedzi w kontakcie z mediami. Nastawienie, stworzenie klimatu oraz budowanie porozumienia. Ćwiczenia w parach oparte na konkretnych przykładach zdarzeń kryzysowych, sytuacji konfliktowych, trudnych i pozornie patowych.

Przychodzi dziennikarz do urzędnika, radnego, PR-owca, szefa firmy i żąda natychmiastowej odpowiedzi na pytania.

Rola wyglądu, kontaktu wzrokowego, postawy ciała, gestykulacji i sposoby ich kontrolowania. Jak nie pozwolić sobie przerywać i wypowiedzieć się do końca w ważnej merytorycznie sprawie. Ćwiczenia w parach oparte na konkretnych przykładach spotkań pracowników z dziennikarzem.

Pracownik, radny, urzędnik występuje w mediach.

Rola autoprezentacji, dykcji i stylu wypowiedzi. Jak reagować na nieprzewidziane, nowe sytuacje, które kreuje redaktor? (rola umiejętności kontroli rozmowy i sterowania dynamiką rozmowy). Ćwiczenia w parach – rola empatii rozmówcy i zagrożenie jej nadmiarem.

Jak nawiązać relację z trudnymi reprezentantami prasy, TV, radia, internetu i wyjść z nich z poczuciem zachowania klasy?

Rola języka i nastawienia, jakim posługujemy się próbując nawiązać współpracę z przedstawicielami mediów w sytuacji niezręcznej, konfliktu i wzburzenia. Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w kontakcie z wymagającą sytuacją urzędniczo- dziennikarską? Ćwiczenia praktyczne oparte na konkretnych przykładach.

Jak poprawnie przygotować, skomponować i wysłać tekst do mediów, aby osiągnąć zamierzony efekt?

Jak napisać tekst do mediów, aby nie trafił do kosza na śmieci? Jakie informacje interesują media i jak sprawić, by zainteresowały je informacje, które są ważne z punktu widzenia dobra gminy i miasta? Jak przekonać pracowników marketingu i promocji pracujących w mediach do konstruktywnej współpracy. Ćwiczenia praktyczne oparte na konkretnych przykładach, które miały miejsce w praktyce.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?

Skorzystaj z formularza i skontaktuj się z nami.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close