Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej oraz rządowej, w przypadku których stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędnika. Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć cenne praktyki i umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Zagadnienia ogólne postępowania.

Strona postępowania administracyjnego. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu. Konsekwencje nowelizacji i elektronizacja postępowania. Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach. Błędy i sposoby ich naprawienia.

Postępowanie przed organem I instancji.

Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji. Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne. Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.

Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe. Uprawnienia strony i organu. Wgląd w akta sprawy po nowelizacji. Czynności organu.

Metryka sprawy:

  • regulacje prawne dotyczące metryki,
  • stopień szczegółowości treści prowadzonej metryki sprawy,
  • forma zakładania i prowadzenia metryki sprawy,
  • rodzaje spraw,
  • w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony,
  • praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian.

Czynności organu I instancji, etap między instancyjny, czynności organu II instancji. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Decyzje formalne i merytoryczne. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Postępowania nadzwyczajne w KPA

wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia. Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

Postępowania odrębne uregulowane w KPA.

Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne. Zaświadczenia oraz skargi i wnioski po nowelizacji.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?

Skorzystaj z formularza i skontaktuj się z nami.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close