Aktywizacja trudnych klientów

Pracownicy kluczowi Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy zajmujący się aktywizacją zawodową i społeczną.

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości aktywizacji wspólnych klientów Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy w świetle obowiązujących aktów prawnych. Wypracowanie nowych narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych.

Współpraca PUP i OPS w zakresie zadań związanych z procesem aktywizowania klientów. Podstawa prawna współpracy. Omówienie wytycznych MPiPS w zakresie realizacji Programu PAI. Realizacja programu PAI – warsztat, dyskusja moderowana. Aktywizacja zawodowa klientów – rola doradcy klienta i pracownika OPS.

Aktywizacja klientów, dla których ustalono III profil pomocy w PUP i OPS. Metodyka pracy z klientami niezmotywowanymi. Bariery klientów III profilu pomocy w wejściu na rynek pracy. Metody niwelowania barier klientów PUP i podopiecznych OPS. Psychologia pracy z klientem PUP i podopiecznym OPS.

Opracowywanie IPD z klientem, dla którego ustalono III profil pomocy. IPD dla profilu III – warunki ustawowe. Struktura IPD w kontekście profilu pomocy. Działania planowane do samodzielnej realizacji – oferta dla klientów III profilu pomocy. Zasady monitorowania i modyfikacji IPD.

Dobór właściwych form wsparcia do sytuacji klienta III profilu pomocy – studium przypadku – praca w grupach mieszanych. Analiza przypadku – rozpoznanie sytuacji klienta, analiza zebranych danych o kliencie. Praca na wybranych przykładach. Diagnoza barier w wejściu na rynek pracy. Ustalenie problemów, w tym problemu głównego. Określenie celów. Ustalenie ścieżki aktywizacji klienta (w tym IPD). Ustalenie zadań PUP i OPS w realizacji ścieżki aktywizacji klienta.

Skuteczny przepływ informacji pomiędzy PUP i OPS jako warunek sukcesu w aktywizacji wspólnego klienta. Mechanizm przepływu informacji. Rodzaje informacji przekazywanych przez PUP oraz OPS. Dobre praktyki w przepływie informacji.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?

Skorzystaj z formularza i skontaktuj się z nami.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close