POMOC SĄSIEDZKA – WIĘCBORK

OGŁOSZENIE:  (!kończymy projekt ale nie kończymy usług!)

Gmina Więcbork i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informują, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy sąsiedzkiej. Usługi zorganizowane zostaną na terenie gminy odpłatnie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Koszt jednej godziny wynosi 35 zł. OSOBY zainteresowane pomocą w formie usług sąsiedzkich zapraszamy do kontaktu osobistego (MGOPS Więcbork, ul. Mickiewicza 22a) lub telefonicznego: 52 389 53 56.

Pomoc sąsiedzka świadczona będzie przez 5 osób i oferowana w ramach zachowania trwałości miejsc asystenckich i opiekuńczych utworzonych w projekcie pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
Projekt wdrażany był w okresie od 01.3.2018 r. do 31.12.2020 r. przez Fundację Gospodarczą PRO EUROPA w Toruniu, w partnerstwie z Gminą Więcbork/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku.
Pomoc sąsiedzka może obejmować wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
7. odwiedziny w szpitalu.
Szczegółowy zakres usług będzie ustalany indywidualnie.


Dodaj komentarz

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close