Krok do przodu

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

LISTA  OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I TURA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  II TURA

Krok do przodu.      

UWAGA:04 stycznia 2021 roku w ramach zadania Aktywizacja Społeczna rozpoczęliśmy coaching dla uczestników II tury Projektu Partnerskiego pt. „Krok do przodu!”

20238686 - helping hand member to join up with large social group or company

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (jednostki urbanistyczne Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki)poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych – zgodnie z celem szczegółowym 1.2 – Wzrost aktywności społeczno – zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR.
Rezultaty przewodziane w projekcie:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 32 (19K,13M); 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 20 (12K,8M); 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu ( RLKS) – 8 (5K,3M); 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(RLKS) – 8 (5K,3M)

Projekt partnerski „Krok do przodu!” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działanie: 11.01. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nr RPKP:11.01.00-04-0006/20.  Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń. Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu . Całkowita wartość projektu: 366 782,52 zł.Logo pro europa1200px-POL_Toruń_COA.svg

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close