PRZEDŁOŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

UWAGA!!! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w projekcie:

„Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”

Osoby:

  • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy;
  • zamieszkujące powiat chełmiński

Kryteria premiujące, dla osób bezrobotnych w III profilu pomocy:

  1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  4. korzystających z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), (indywidualnie                  lub jako rodzina);
  5. zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

 

W ramach projektu oferujemy:

– warsztaty: wizażu i autoprezentacji, motywacji i kompetencji społecznych oraz kształtujące umiejętności społeczne;

– poradnictwo zawodowe;

– indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe;

– 6 m-czne staże;

– animację lokalną

– zapewniamy opiekę nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia należy dokonać do 10 stycznia 2019 r., do godziny 15.00 na Formularzu rekrutacyjnym do projektu.

Formularz rekrutacyjny do projektu do pobrania ze strony internetowej www.chelmno.praca.gov.pl, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu można złożyć: w sekretariacie PUP w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, ul. Świetojerska 1; 86-200 Chełmno.

Więcej informacji u doradców zawodowych. Kontakt: 56 686 00 41 oraz 509 666 145 i 509 666 163

 

 

 Dodaj komentarz

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close